Personalni asistenti u Beogradu početkom avgusta

Gradonačelnik Beograda o personalnim asistentima za osobe sa invaliditetom. (Tanjug, 5.7.2016. godine)
“Nakon jednomesečnog pripremnog perioda, osobe sa invaliditetom će dobiti svoje personalne asistente početkom avgusta. Ovo je veoma važno jer na taj način oni mogu da žive ravnopravno kao i svi ostali članovi društva.”
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali obećao je da će početkom avgusta osobe sa invaliditetom u glavnom gradu dobiti personalnog asistenta, odnosno osobu koja treba da bude podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Prema rečima Malog, grad time želi da poboljša položaj osoba sa invaliditetom, ali i kvalitet njihovog života.
U budžetu Grada Beograda sredstva su obezbeđena za 5o personalnih asistenata, a predviđeno je da honorari iznose 17 hiljada dinara. Novac za ovu uslugu predviđen je i za naredne 2 godine, što se jasno vidi u finansijskom planu Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda za period 2016-2018.
Nakon sprovedene javne nabavke, pružanje usluge personalne asistencije povereno je Centru za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, organizaciji koja poseduje licencu za pružanje takve usluge izdatu od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja.
Kako za Istinomer ocenjuje predsednica tog udruženja Gordana Rajkov, ovakav potez Grada svakako predstvalja pozitivan korak ka unapređenju sistema socijalne zaštite u Beogradu.

„Usluga je počela da se koristi od prvog avgusta ove godine, a trenutno je koristi oko 40 osoba sa invaliditetom. Uslugu mora da odobri Centar za socijalni rad, tj. potrebno je da izda rešenje o tome da osoba ima pravo da koristi navedenu uslugu.“

Usluga personalne asistencije određena je članom 40 Zakona o socijalnoj zaštiti, a ko sve ima pravo da bude korisnik te usluge propisano je Pravilnikom o standardu u pružanju socijalne zaštite u članu 99. 

Gordana Rajkov objašnjava i da je predviđeno da asistent sa korisnikom usluge provede osam sati dnevno i da pomaže u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, poput  održavanja lične higijene, ustajanja, pomoći na poslu, odlasku u školu i svega što je neophodno za život. Jedan personalni asistent zadužen je za samo jednog korisnika.
S obzirom na to da je gradonačlenik Beograda obećao da će personalni asistenti biti na raspolaganju osobama sa invaliditetom početkom avgusta, a da je predsednica Centra za samostalni život OSI Srbije potvrdila da je to i ispoštovano, Istinomer obećanje Siniše Malog ocenjuje kao „ispunjeno“.