Penzije ne padaju

Potpredsednik PUPS-a o smanjenju penzija. (Pravda, 13. 2. 2010. godine)
„Tvrdim da penzije neće padati, već će one rasti, u skladu sa rastom zarada.“

Nakon najave sindikata da će, ukoliko zbog predloga novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju dođe do drastičnog smanjenja penzija, organizovati masovne proteste, potpredsednik PUPS-a je tvrdio da nema mesta strahovanjima.

„Sindikati imaju pravo na svoj stav, ali postignut je dogovor svih partnera i oko reforme penzionog sistema. Razgovor sa MMF-om je potvrdio da je predložena reforma dobra za sve i da penzioneri neće biti oštećeni.“

Pravda, 13. 2. 2010. godine

Penzije su povećane dva puta ove godine – u januaru za dva procenta i u aprilu za 5,5 odsto. Nominalno, prosečna penzija je tako povećana za oko 1200 dinara. Uprkos tome učešće prosečne penzije u prosečnoj plati iz meseca u mesec pada, pa se tako sa januarskih 65 odsto ono svelo na 59,6 odsto učešća u julu. U isto vreme inflacija za prvih sedam meseci 2011. godine iznosi 6,2 odsto, što je praktično pojelo ovogodišnja povećanja.

Budući da su penzije samo nominalno povećane, ali da su realno manje i da ne prate rast zarada, potpredsednik PUPS-a dobija ocenu „skoro neistina“.