PDV će se plaćati po naplati robe

Lider URS-a o planovima njegove stranke, Beta, 12. 4. 2012. godine
12. 4. 2012.
Teme / Ocene: Beležnica
Srbiji treba, nažalost, u najboljem slučaju 800 meseci da postane član Evropske unije, a šta ćemo do tada da radimo? Da čekamo? Da se nadamo da će oni da nam reše probleme? Pa ne može, mi nećemo da čekamo 800 meseci. U prva tri meseca Ujedinjeni regioni Srbije udvostručiće budžet za poljoprivredu, smanjićemo takse i namete, napraviti da se PDV plaća tek kad se roba naplati i donećemo zakon da se ukine partokratija. Nemamo vremena da čekamo, moramo brzo da radimo.