Pare potrošene, što da brinemo o računu?

Narodna poslanica DS-a o usvajanju završnog računa Vlade. (Blic, 13. 1. 2011. godine)
„Skupština nije u obavezi da raspravlja o završnim računima jer nije reč o zakonskim predlozima.“

Narodni poslanici već godinama ne usvajaju završni račun budžeta Srbije, odnosno na šta su Vlada i ostali budžetski korisnici trošili novac prethodne kalendarske godine. Zamenica predsednika Odbora za finansije Branka Ljiljak objasnila je tu praksu rečima da „nema svrhe da Skupština usvaja završni račun budžeta kada su pare već potrošene“(Blic, 13. 1. 2011. godine)

Prema Ustavu Srbije jedna od osnovnih nadležnosti Skupštine Srbije je da usvaja završni račun Vlade.

Izvor: Ustav Srbije


 

Istu obavezu propisuje i Zakon o Narodnoj skupštini.

Izvor: Zakon o Narodnoj skupštini

Da je to i te kako obaveza poslanika potvrđuje i to što se završni računi budžeta, u formi zakonskih predloga, nalaze u proceduri Skupštine.

Izvor: Sajt Narodne skupštine

Budući da Zakon i Ustav jasno obavezuju Skupštinu da usvaja završni budžet, Istinomer izjavi Branke Ljiljak daje ocenu „kratke noge“.