Ozakonjivanje knjiga

Ministar kulture o zakonu o izdavaštvu. (Tanjug, 7. 2. 2010. godine)
„Ove (2010.) godine bi, između ostalih, trebalo da bude usvojen zakon o izdavaštvu.“

Zakon o izdavaštvu bi trebalo da utvrdi uslove za izdavanje publikacija kako bi se obezbedilo slobodno iznošenje, primanje i razmena ideja i znanja, kao i da podstakne razvoj autorskog stvaralaštva, izdavaštva, štamparstva, knjižarstva, bibliotekarstva i veće dostupnosti publikacija čitaocima. Resorni ministar je i kasnije najavljivao donošenje tog dokumenta.

„Uvereni smo da će u Skupštini uskoro biti usvojen Zakon o izdavaštvu.“

sajt Ministarstva kulture, 2. 6. 2010. godine

Međutim, iako je u junu bio siguran da će zakon biti usvojen „uskoro“, Bradić je tri meseca kasnije smatrao da nije toliko bitno što usvajanje kasni.

„Da li je nacrt (zakona o izdavaštvu, prim. aut.) trebalo da bude napisan još prošle godine? 

– Važno je da imamo kvalitetan predlog i opštu saglasnost. Ne želimo da žurimo već da zakonski uredimo sve pa i ovu oblast kulture…“

Politika, 11. 9. 2010. godine

Nacrt zakona je tek sredinom oktobra 2010. ušao u javnu raspravu. O njemu se razgovaralo na nekoliko okruglih stolova i na Sajmu knjiga. I sve je to bilo uzalud jer zakon ni do danas nije stigao do poslanika.

„Neispunjeno“ za bivšeg ministra kulture.