Otpad čeka reciklažu

Direktor JKP „Čistoća“ o izgradnji reciklažnog centra u Somboru. (sajt ministarstva životne sredine, 26. 12. 2011. godine)
„Reciklažni centar, koji će biti otvoren 1. maja 2012. godine, imaće kapacitet prerade devet tona otpada dnevno, a biće zaposleno osam do deset radnika.“

U sklopu republičke akcije „Očistimo Srbiju“ za 2012. godinu planirano je da prvi reciklažni centar za otpad bude izgrađen u Somboru. U reciklažnom centru, čija je izgradnja počela decembra 2011. u krugu mašinske radionice JKP „Čistoća“, dnevni projektovani kapacitet prerade otpada trebalo bi da bude devet tona i to PET ambalaže, papira, stakla i starih guma sakupljenih sa teritorije opštine Sombor. Osim što je obećano da će biti otvoreno 10 novih radnih mesta planirano je da otpad mogu da predaju i sekundarni sakupljači sirovina. Novac je obezbedilo Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja i u taj projekat je uloženo 300.000 evra.

Kada se rok za završetak izgradnje centra već približio, Penzeš je izjavio kako se „objekat gradi u tri faze, a završetak prve planiran je 1. maja“ (Večernje novosti, 4. 4. 2012. godine)

Međutim, ni to nije ispoštovano. Prema poslednjim informacijama sa prezentacije JKP „Čistoća“ radovi su, navodno, bili pri kraju i trebalo je da budu dovršeni do kraja meseca.

„U fazi visokogradnje, u toku je montaža čelične konstrukcije buduće hale. Stubovi i glavni nosači su montirani, i u toku je montaža tzv. ‘rožnjača’. Nakon toga, izvršiće se pokrivanje hala limom…Završetak radova očekuje se do kraja meseca maja.“

sajt JKP „Čistoća, 11. 5. 2012. godine

Pošto Centar još nije počeo da radi Istinomer Penzešu daje ocenu „neispunjeno“.