Ostavka na poslaničko mesto

Predsednik opštine Inđija i pokrajinski poslanik o sukobu interesa. (Pravda, 3. 9. 2010. godine)
„Pre 1. aprila ove godine podneo sam zahtev da se razmotri da li sam zbog funkcija koje vršim u sukobu interesa. Ako Ustavni sud bude doneo odluku da jesam, ja ću napustiti jednu od dve funkcije koje obavljam.“

Kada je Agencija za borbu protiv korupcije februara 2010. iznela mišljenje da su pokrajinski poslanici koji imaju duple funkcije u sukobu interesa, jedan od njih, Goran Ješić, izjavio je da smatra da ne krši zakon, ali i da nema problem da ostane bez jedne fotelje.

„Nemamo problem da podnesemo ostavke. Očekujemo da Agencija kaže ko je u sukobu interesa.“

Kurir, 25. 2. 2010. godine

Nakon toga Ješić, ipak, traži saglasnost Agencije da ostane na obe funkcije i napominje za koju bi se odlučio ako bude morao da bira.

„Izjasnio sam se u zakonskom roku da želim ostati predsednik opštine Inđije, i da više neću biti i poslanik.“

Blic, 15. 4. 2010. godine

Pošto Agencija za borbu protiv korupcije nije odobrila vojvođanskim poslanicima obavljanje duplih funkcija, oni odlučuju da se obrate Ustavnom sudu i zatraže njegovo tumačenje. Jula 2011. sud je ocenio da je odredba prema kojoj je funkcionerima zatečenim na više funkcija 1. januara 2010. omogućeno da sve obavljaju do isteka mandata – neustavna.

Posle takvog tumačenja Ješić daje ostavku na mesto poslanika.

„Odluka je doneta u skladu sa presudom Ustavnog suda Srbije o nespojivosti funkcije većinsko izabranog poslanika Skupštine Vojvodine sa nekom drugom javnom funkcijom. Pošto je odluka Ustavnog suda, koja je postala konačna, obavezujuća za sve građane Srbije, a naročito za političare koji prave i usvajaju zakone, verujem da je osnovno demokratsko načelo poštovanje svih zakona i odluka, a posebno Ustavnog suda.“

Beta, 1. 8. 2011. godine

Ispunjeno.