Ostariše čekajući zakon

Pomoćnica ministarke omladine i sporta o donošenju Zakona o mladima. (Fonet, 12. 8. 2008. godine)
„Srbija još uvek nema zakon o mladima koji bi na sistematičan način rešavao njihove probleme, on bi mogao biti usvojen iduće godine.“

Izradom zakona o mladima Ministarstvo omladine i sporta trebalo bi da sistematično rešava probleme mladih, objasnila je pomoćnica ministarke i najavila da bi on trebalo da bude usvojen 2009. godine.

„Nadamo se da ćemo u roku od godinu dana završiti pripreme i dobiti zakon koji će omogućiti bolje i efikasnije delovanje na planu omladinske politike.“

Fonet, 12. 8. 2008. godine

Zakon, međutim, nije donet, a iz resornog Ministarstva su saopštili da je 22. februara 2010. godine započet „široki konsultativni proces“ na izradi Zakona o mladima.

Minstarka sporta i omladine, Snežana Samardžić -Marković, najavila je da bi do kraja 2010. godine trebalo da bude i završen prvi nacrt Zakona o mladima.

„On treba da sadrži pitanja koji su standardi za organizovanje omladinskih organizacija, da se zna ko sme da radi sa mladima, na koji način, govorićemo i o organizovanju samih mladih, o načinu finansiranja, o kancelarijama za mlade.“

FoxTV, 8. 4. 2010. godine

Pošto se navršilo dve godine od obećanja, a da Zakon još nije ni u formi nacrta, Istinomer pomoćnici ministarke daje ocenu „neispunjeno“.