Oprost za sitne krađe

Lider SNS-a o amnestiji za lakša krivična dela. (Novi magazin, 2. 5. 2012. godine)
„Obećavam da ću kao predsednik Srbije pomilovati siromašne koji su u zatvorima za sitne krađe.“

Sadašnji predsednik Srbije je tokom predizborne kamapanje obećao pomilovanje svima koji su zbog sitnog kriminala završili u zatvoru.

Po dolasku na vlast SNS-a, pripremljen je predlog zakona o amnestiji.

„Ako Predlog zakona o amnestiji bude izglasan u Skupštini, zatvor će odmah napustiti oko 1.100 osuđenika, koji će tako državi uštedeti 200.000 zatvorskih dana, odnosno 127 miliona dinara. Zakonom bi, inače, trebalo da bude obuhvaćeno 3.600, od ukupno 8.000 osuđenih. U Ministarstvu pravde tvrde da će dugoročne uštede u budžetu biti oko 800 miliona dinara, odnosno oko 1.150.000 zatvorskih dana.“

Večernje novosti, 1. 11. 2012. godine

Zakon o amnestiji je usvojen 8. novembra 2012. Sada predstoji da vidimo da li će predsednik Srbije sprovesti ono što je i obećao. Za sada dobija ocenu „radi se na tome“.

Hoće li i ubice na ulicu?
Opozicija je burno reagovala na predlog zakona, jer se, kako tvrde, može desiti da na slobodu budu pušteni i oni koji su osuđeni za ubistva. I predstavnici Helsinškog odbora za ljudska prava u svom izveštaju nisu se pohvalno izjasnili o predlogu.

„Jasno je da predsednik države želi da ispuni svoje predizborno obećanje i spreči eventualne pobune u zatvorima, ali pitanje je po koju cenu. Pozivati se na evropske standarde i pustiti na slobodu do 3.000 osuđenika, svakako nije korisno za državu jer bi se na slobodi mogao naći veliki broj osuđenika koji tokom boravka u zatvoru nije prošao nikakvu obuku, edukaciju, neki oblik resocijalizacije.“ (Alo, 24. 10. 2012. godine)