Odlučno protiv nezaposlenosti

Predsednik opštine Prijepolje o zapošljavanju. (Večernje novosti, 28. 7. 2012. godine)
„Trudićemo se da obezbedimo lokacije i niz drugih uslova za investitore, da im olakšamo početak posla i otvaranje radnih mesta.“

Kada je stupio na čelno mesto opštine Prijepolje Hašimbegović je istakao da će jedan od njegovih prioriteta biti smanjivanje ogromnog broja nezaposlenih u toj sredini. Naime, u opštini koja ima nešto više od 40.000 stanovnika, jedna petina građanstva je bez posla, a sa stopom nezaposlenosti od 52 odsto Prepolje spada među opštine koje najviše kubure sa tim problemom.

U narednim mesecima prvi čovek opštine je otpočeo sa sprovođenjem te namere. Tako je u septembru potpisan protokol o prijateljstvu Prijepolje i instanbulske opštine Ejup, a već u novembru jedna turska kompanija pokazala je interesovanje za otvaranje fabrike za proizvodnju papirne galanterije u Brodarevu. Investitor bi trebalo da obezbedi opremu, repromaterijal, kao i da finasira adaptaciju nekadašnjeg pogona tekstilnog kombinata „Ljubiša Miodragović“.

Negde u isto vreme opština Prijepolje i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisale su konkurs i započele realizaciju Akcionog plana zapošljavanja, kojim je iz lokalnog budžeta opredeljeno 10 miliona dinara za stimulisanje zapošljavanja. Mesec dana kasnije Hašimbegović i direktor filijale Nacionalne službe zapošljavanja Dragiša Simović uručili su ugovore po programima lokalnog akcionog plana zapošljavanja.

„Nacionalna službe zapošljavanja i opština Prijepolje obezbedili su novac da 40 ljudi bude uključeno u programe javnih radova, a da 10 pokrene sopstveni biznis.“

predsednik opštine Emir Hašimbegović, Beta, 1. 12. 2012. godine

Na kraju 2012. opština Prijepolje je usvojila budžet za narednu godinu u kojem je 30 miliona dinara namenjeno za programe zapošljavanja, a od toga će jedna trećina će biti usmerena na pripravnike sa visokom školom. Značajno su uvećana i sredstava za podsticaj poljoprivrede za šta je namenjeno 40 miliona dinara, što je skoro četiri puta više nego u 2012. godini.

Pošto je za prvih šest meseci svog mandata učinio nekoliko konkretnih koraka u skladu sa svojim prioritetima, predsednik opštine Prijepolje zaslužuje ocenu „dosledno“.