Od Pojata do Preljine autoputem

Bivša ministarka za NIP o početku gradnje deonice Pojate-Preljina. (RTS, 3. 9. 2010. godine)
„Sledeće (2011.) godine počinju radovi na izgradnji autoputa Pojate-Preljina.“

Jedan od ciljeva Ministarstva za NIP bio je povezivanje većih gradova sa glavnim saobraćajnicama, pa je tako put Pojate – Preljina trebalo da poveže Kraljevo, Čačak i Kruševac sa Koridorom 10. Procene su da bi tako oko pola miliona ljudi dobilo bolju vezu sa glavnim putnim tokom kroz Srbiju, kao i da bi to podstaklo ekonomski razvoj tog dela države. Tadašnja ministarka Verica Kalanović najavila je da će za tu namenu biti upotrebljen novac od prodaje Telekoma, a da se projektna dokumentacija već priprema.

Međutim, početkom 2011. godine, umesto da se pokreću radovi na autoputu, ministarstvo je obustavilo izradu projekta.

„Kako je navelo Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan, postupak izrade idejnog i glavnog projekta autoputa E-761 (Pojate–Preljina) obustavljen je iz ‘objektivnih i dokazivih razloga, koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se započeti postupak okonča’.“
Ekapija, 20. 1. 2011. godine

Privatizacija Telekoma nije uspela, a sa tim nije pristigao i očekivani novac za puteve. Radovi na autoputu Pojate-Preljina nisu počeli ni do kraja 2011. godine, a prema izjavi Kalanovićeve, nije sigurno ni da li će otpočeti 2012. godine.

„Izgradnja regionalnih autoputeva na relacijama Pojate-Preljina, Ruma-Šabac, Paraćin-Zaječar i Kragujevac-Batočina mogla bi da započne iduće godine ukoliko budu obezbeđena finansijska sredstva.“
Blic, 18. 9. 2011. godine

Istinomer obećanje potpredsednice vlade ocenjuje kao neispunjeno.