Obećanje o kanalu – u kanalu

Predsednik Skupštine grada Čačka o rekonstrukciji kanala za navodnjavanje. (Čačanski glas, 24. 4. 2009. godine)
„Nalivni sistem biće spreman na vreme i voda bi kanalom mogla da poteče krajem juna (2009). Za radove je izdvojeno 30 miliona dinara.“
Kanal nekada...

Sa početkom krize na ex-YU prostorima započelo je i propadanje najvećeg sistema za navodnjavanje južno od Dunava, a sa tim i problemi za građane Čačka kroz čije mesne zajednice prolazi kanal. Hidrosistem na levoj obali Zapadne Morave, od Parmenca do sela Katrga, počeo je da se gradi 1957. godine. Sa dužinom od oko 24 kilometra i gustom razvodnom mrežom, kanal koji je bio projektovan za navodnjavanje 4.500 hektara plodne zemlje kroz 13 sela i bio je jedna od tada najvećih investicija u Jugoslaviji. Međutim, zbog širenja okolnih naselja, kao i zbog nekorišćenja, ali pre svega zbog nemara, kanal je poslednjih godina zapušten, posebno u dužini od oko četiri kilometra u delu koji prolazi kroz sada gusto naseljeno gradsko područje. Kanal se pretvorio u smetilište, u koji se izlivaju i otpadne vode. Baca se sve, od nameštaja do lešina životinja, pa predstavlja stalni izvor zaraze i opasnost za decu.

Kada je 2009. godine sistem prešao u nadležnost sa republike na grad meštani su očekivali da će se situacija popraviti i da će sistem koji ugrožava skoro 20.000 stanovnika ponovo imati prvobitnu namenu. To je obećao i predsednik Skuptine grada, navodeći da će voda poteći kanalom krajem juna 2009. godine. Vode u sistemu, međutim, još uvek nema, a meštani gube strepljenje i najavljuju proteste.

„Meštani Ljubić keja u Čačku zahtevaju da se kanal napokon temeljno očisti, u suprotnom prete svakodnevnim protestima.“

Press, 16. 7. 2011. godine

Možda bi se problem i rešio da projektna dokumentacija za kanal, kako kažu predstavnici grada, nije zagubljena.

... kanal danas

U svakom slučaju obećanje predsednika Skupštine grada se nije ostvarilo, zbog čega dobija ocenu „neispunjeno“.