Obaramo inflaciju

Guverner NBS o inflatornom trendu. (Tanjug, 17. 10. 2011. godine)
„U narednom periodu inflacija će i dalje da pada.“

U oktobru, kada je guverner najavio dalji pad inflacije, međugodišnja inflacija merena indeksom potrošačkih cena iznosila je 9,3 odsto. U odnosu, recimo, na april, kada je ona bila 14,7 odsto, to je već bilo značajno smanjene. Do kraja 2011. godine, inflacija je nastavila da pada, a godinu zavrsila sa 7 odsto. Smanjenje stope mešugodišnje inflacije nastavljeno je i sledeće godine, da bi u aprilu dostigla donju dozvoljenu granicu od 2,7 odsto.


Kretanje stope ostvarene inflacije tokom 2011. i 2012. godine

Od maja, međutim, inflacija je počela da raste, da bi u julu i avgustu probila gornju granicu odstupanja od cilja.

S obzirom da se inflacija do kraja 2011. godine kretala silaznom putanjom, a da je takav trend nastavljen i u prvom kvartalu 2012. Istinomer obećanje bivšeg guvernera ocenjuje kao ispunjeno.