O finansiranju stranaka – na jesen

Ministarka pravde o Zakonu o finansiranju političkih stranaka. (Kurir, 8. 7. 2010. godine)
„Zakon o finansiranju političkih stranaka naći će se na jesen na dnevnom redu zasedanja Skupštine Srbije.“

Ministarka pravde je u julu 2010. najavila da će se dugo najavljivani Zakon o finansiranju političkih stranaka naći na dnevnom redu jesenjeg zasedanja Skupštine Srbije.

„Postoji konsenzus političkih stranaka o tom zakonu i njegova radna verzija će uskoro biti objavljena.“

Kurir, 8. 7. 2010. godine

Međutim, radna verzija je predstavljena tek u drugoj polovini oktobra, a stranke ipak nisu bile saglasne oko teksta zakona.

„Političke stranaka nisu zadovoljne radnom verzijom zakona o finansiranju političkih subjekata koji je pripremila radna grupa Ministarstva pravde i Agencije za borbu protiv korupcije. Kako „Politika“ nezvanično saznaje iz vladajuće koalicije, svaka stranka imala je više od 20 primedbi na ponuđeni tekst, koje su članovima radne grupe predočene u toku jučerašnjih konsultacija. Jedna od odredaba koja je za sve stranke neprihvatljiva, i po njihovoj oceni nesprovodiva, jeste ona kojom se traži da sve donacije strankama moraju „ići“ preko tekućeg računa, uključujući i članarinu, kao i priloge od nekoliko stotina dinara. Partije ne žele ni da one imaju obavezu da utvrđuju da li njihovi donatori obavljaju javne poslove ili da li su platili porez.“

Politika, 1. 9. 2010. godine

Ni do proleća 2011. Zakon o finansiranju političkih stranaka nije usvojen. Zbog toga izjavu ministarke pravde ocenjujemo kao neispunjeno obećanje.