O finansiranju javnog servisa – do proleća

Ministar informisanja o finansiranju javnog servisa. (Tanjug, 21. 9. 2012. godine)
"Pitanje finansiranja javnog servisa mora biti rešeno do proleća sledeće (2013.) godine, a verovatno će morati da se interveniše iz budžeta da bi se RTS spasao.”

Ministar informisanja izjavio je u septembru da se do proleća 2013. mora doneti konačna odluka o finansiranju javnog servisa.

“Za spas RTS-a postoje razne opcije, kao što je uvođenje takse, ali takvo rešenje nije prihvatljivo za Evropu.”

Tanjug, 21. 9. 2012. godine

Ipak, iako je proleće odavno stiglo, još nije doneta odluka o finansiranju javnog servisa.

Neispunjeno obećanje ministra kulture i informisanja.