Nuklearni otpad putuje u Rusiju

Ministar za nauku o prenošenju nuklearnog otpada iz Vinče u Rusiju. (Dnevnik, 1. 10. 2008. godine)
„Moramo završiti prepakivanja i pripreme do septembra sledeće godine, da bi istrošeno gorivo bilo premešteno u Rusku federaciju 2010. godine.“

Ministar je pre gotovo dve godine isticao da postoji rok od dve godine da nuklearni otpad iz Vinče bude prenet u Rusiju.

„Ceo projekat koštaće 25 miliona dolara. Sa delegacijom Rusije postignut je dogovor da se međudržavni sporazum o tome dovrši do kraja godine i očekujem da će biti potpisan do kraja januara iduće godine.“

Blic, 1. 10. 2008. godine

Ugovor sa Rusijom je potpisan tek u septembru 2009, a tokom 2010. otpad je pakovan u posebne kontejnere.

„Najrizičniji deo posla u pripremi istrošenog nuklearnog goriva za put iz Vinče u Rusiju završen je! Svih 8.000 gorivnih jedinica, čuvanih godinama u specijalnom bazenu, prepakovano je u nove posude. Do kraja decembra Srbija namerava da se oslobodi ovog goriva. Zasada idemo i ispred rokova. Veliki kontejneri su počeli da stižu, a tehničari i inženjeri rade svoj posao po planu.“

direktor JP „Nuklearni objekti Srbije“ mr Radojica Pešić, Večernje novosti, 30. 7. 2010. godine

Konvoj od 15 kamiona sa nuklearnim otpadom krenuo je iz Vinče sredinom novembra. Mesec dana kasnije stigao je na konačno odredište.

„Istrošeno nuklearno gorivo iz instituta Vinča, koje je tamo čuvano čitavih 26 godina, posle mesec dana stiglo je u skladište u Rusiji. Ta operacija, sprovedena u saradnji sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, najveća je u istoriji te organizacije…Vraćeno je više od 8.000 gorivnih elemenata, koji sadrže oko 2,5 tone uranijuma.“

RTS, 22. 12. 2010. godine

Obećanje „ispunjeno“.