Novosadskom pozorištu nova klimatizacija

Gradonačelnik o ugradnji centralnog klimatizacionog sistema u Novosadskom pozorištu. (sajt grada Novog Sada, 13. 10. 2011. godine)
„U Novosadskom pozorištu procenjeno je da je najprioritetnije obezbediti adekvatan klimatizacioni sistem. Završetkom ovih radova stvoriće se bolji ambijent i za publiku i za glumce.“

Iz budžeta grada za novi klimatizacioni sistem u Novosadskom pozorištu izdvojeno je 20 miliona dinara, a kompletni radovi su nedavno završeni. Investicija je podrazumevala demontažu postojećeg, ugradnju novog sistema i postavljanje novih cevi za odvod i dovod vazduha.

Radovi su gotovi, pozorište je dobilo novi klimatizacioni sistem, a gradonačelnik dobija ocenu „ispunjeno“.