Novi sistem zaštite od jula

Ministar poljoprivrede o novom sistemu zaštite, Tanjug, 9. 4. 2012. godine
9. 4. 2012.
Teme / Ocene: Beležnica
Nov sistem za zaštitu bilja od delovanja štetnih organizama u potpunosti će profunkcionisati u narednih 60 do 90 dana. Procenjuje se da će na taj način godišnji gubici biti smanjeni za 200 do 300 miliona evra.