Novi Sad dobija centralni prečistač

Gradonačelnik Novog Sada o izgradnji centralnog prečistača otpadnih voda. (eKapija 26. 05. 2009. godine)
„Do kraja (2009.) godine planiramo da uđemo u procedure za projektovanje centralnog prečistača i najverovatnije ćemo ga raditi fazno“

Sve otpadne fekalne vode iz Novog Sada izlivaju se direktno u Dunav i to na dva mesta na šetalištu u centru grada. U blizini se nalaze i izvorišta pitke vode kao i fabrika za preradu pijaće vode. Nizvodno od nje na Keju Žrtava racije nalazi centralni prečistač (GC1) koji sakuplja feklane vode iz južnog dela grada, a kod Žeželjevog mosta je drugi (GC2) koji prihvata kanalizaciju severnog dela Novog Sada. Ono što je postalo preko potrebno jeste izgradnja kanalizacije za još nekoliko prigradskih naselja i sve povezati na centralni prečistač koji bi bio izmešten na periferiju grada.

Još u februaru 2009. godine rečeno je da je u toku izrada idejnog projekta za izgradnju centralnog prečistača koji bi se nalazio na levoj obali Dunava u radnoj zoni Sever IV uz autoput Beograd – Subotica i stari put Novi Sad – Kać na parceli od oko 20 hektara. Vrednost projekta je 70 miliona evra. Idejno rešenje je načinjeno, lokacija je definisana i ostalo je na tome.

Zbog ogromnog ulaganja, koje se iz gradskog budžeta ne može obezbediti, došlo se na ideju da se JKP “Vodovod i kanalizacija” nađe javno – privatni partner.

“Naša ideja je da grad dobije moderno preduzeće i obezbedi sredstva za realizaciju kapitalnih projekata za koje nema dovoljno novca. Za izgradnju centralnog prečistača vode potrebno je između 60 i 70 miliona evra.“

gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić, Politika, 18. 5. 2011. godine

Početkom 2011. godine trebalo je da se raspiše tender za javno – privatnog partnera Vodovodu koji bi obezbedio i izgradnju centralnog prečistača. Međutim od partnerstva se odustalo izgradnja prečistača odložena za neku narednu godinu zbog čega Pavličićevu izjavu ocenjujemo sa „neispunjeno“.