Novac obezbeđen za Y krak

Ministar za prostorno planiranje o izgradnji obilaznice oko Subotice. (SuMedija, 13. 2. 2012. godine)
„Ogromni problemi koje smo imali sa eksproprijacijom, izradom projektne dokumentacije, planske su rešeni, sredstva su obezbeđena i ne postoji nijedan razlog da taj posao ne bude gotov.“

U više navrata je prethodnih godina Oliver Dulić govorio o rokovima za završetak ipsilon (Y) kraka i nijedan od tih termina na kraju nije bio konačni. Ovog puta, bivši ministar dao je čvrste garancije kako će deonica saobraćajnice od graničnog prelaza „Kelebija“ do petlje „Subotica jug“ biti završeni do kraja 2012. godine jer su sve predradnje u potpunosti rešene, a novac obezbeđen. To je ponovio i dva meseca kasnije, takođe prilikom obilaska gradilišta kada je bio rešen problem i sa izvođačima radova (najpre sa „Nibens grupom“, a potom sa „Borovicom“) zbog čega je, prema njegovim rečima došlo do kašnjenja gradnje. Posao je preuzeo novi izvođač radova preduzeće „Putevi Užice“.

„Ne postoji više nijedan razlog da ‘Ipsilon’ krak ne bude završen. Sredstva su obezbeđena, projekti urađeni i eksproprijacija izvršena.“

sajt grada Subotice, 21. 4. 2012. godine

Ipak, nekoliko meseci kasnije radovi ponovo prestaju jer se ispostavilo da para – nema. Mašine bivaju uklonjene, a radnici napuštaju gradilište.

Sada nadležni iz Koridora Srbije izjavljuju da su spremni da nastave posao na izgradnji Y kraka ako država bude obezbedila novac.

„Koridori Srbije spremni su za nastavak gradnje Ipsilon kraka Koridora 10 – obilaznice oko Subotice, ali za taj posao u republičkom budžetu trenutno nedostaje oko milijardu i po dinara.“

Tanjug, 28. 1. 2013. godine

Pošto je bivši ministar odgovorno tvrdio da je novac za 22,5 kilometra Y kraka obezbeđen, a samo nekoliko meseci kasnije se ispostavilo da para nema, bivšem ministru sleduje ocena „neistina“.