Nisam ja, to su oni moji

Milosavljević o preporukama Ministarstva zdravlja za izveštavanje u medicini. (Večernje novosti, 07. 06. 2010. godine)
„Nisam nenormalan čovek da donosim preporuku za pisanje novinara.

Nacrt preporuka za izveštavanje medija o medicini koji je krajem maja predstavilo Ministarstvo zdravlja, a izradili dva lekara i troje novinara, izazvao je burne reakcije pojedinih medija, udruženja, ali i lekara. Tada su iz Ministarstva objašnjavali da su preporuke sačinjene „sa ciljem da se novinarima pomogne, da se ne ogreše moralno i pravno o osobe ili institucije, pa time izbegnu moguće tužbe.“ (B92, 25. 05. 2010. godine)

„Zdravstvo je osetljiva tema i lekari i novinari su često na istom zadatku, ali sa različitih pozicija moći. Ovim preporukama trebalo bi da se poboljša ovaj odnos, da se ukrštanjem stavova medicine i medija dobiju bolji rezultati u akcijama za programe transplantacije ili borbe protiv raka.“

državna sekretarka Ministarstva zdravlja Nevena Karanović, Politika, 26. 05. 2010. godine

Kada se, međutim, pogleda šta piše u tom nacrtu, vrlo su uočljive formulacije kao što su „novinar je dužan“, „novinar ne sme“ ili „novinar je obavezan“, odnosno da je „ton preporuke pomalo naredbodavan.“ (Udruženje novinara Srbije, 26. 05. 2010. godine)

Evo, samo nekoliko takvih primera kojim se određuje kako novinari treba da pišu.

 

Kritičari su, čini se s razlogom, naglašavali da je reč o pokušaju da se na perfidan način guši sloboda medija.

„…Mislim da ne postoji nijedna oblast društva u kojoj bilo ko može da kaže novinar sme da objavi samo ono što mu vlast kaže da objavi.“

predsednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović, B92, 25. 05. 2010. godine

„Težnja Ministarstva zdravlja da na ovaj način napravi i disciplinuje novinare direktno se kosi sa slobodnim novinarstvom i ja se bojim da će to imati kontra efekat uopšte na sve lekare u Srbiji i njihove odnose sa medijima…“

predsednica Lekarske komore Srbije Tatjana Radosavljević, B92, 25. 05. 2010. godine

„Veoma je važno da se organi i predstavnici vlasti uzdržavaju od postupaka koji izazivaju ili mogu izazivati osećaj uspostavljanja mehanizama cenzure ili auto-cenzure…“

poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić, Tanjug, 26. 05. 2010. godine

Nakon tolikih kritika sa svih strana, iz Ministarstva zdravlja je rečeno da nije postojala namera da se ovako shvati izrada preporuka za novinare. Nedugo zatim, Ministarstvo je i odustalo od izrade preporuka, a ostavljeno je da to urade predstavnici oba novinarska udruženja.

Iako ministar zdravlja nije direktno učestvovao u izradi teksta preporuka, ali je na čelu Ministarstva koje ga je podržalo, Istinomer njegovu izjavu ocenjuje kao poluistinitu.