Nigde se ne živi bolje

Potpredsednik DS o ekonomskoj krizi. (Večernje novosti, 27. 4. 2012. godine)
„Ne postoji nijedna zemlja u svetu u kojoj se živi bolje nego pre 2008.“

Nema sumnje da je ekonomska kriza poremetila mnoge zemlje i sputala njihov očekivani ekonomski rast, ali da li je moguće da se nijedna država u svetu nije oporavila i da se svuda živi lošije nego 2008. godine? Naravno da nije.

Podaci pokazuju da je, posle pada u 2009. godini, u nekolicini zemalja stopa bruto društvenog proizvoda (BDP) počela da raste, pa čak i da premašuje stopu iz 2008.

Stopa rasta BDP (izražena u %)

I pored novog talasa krize u 2010, navedene zemlje su uspele, uz smanjenje stope rasta BDP-a, da i u 2011. ona ostane „u plusu“ (u Kini je sa 10,4 ona snižena na 9,2 odsto, u SAD sa 3 na 1,5 odsto).

Kada se isti podatak gleda po glavi stanovnika, što govori koliko svako od građana ima na raspolaganju, može se videti da u tim državama BDP u poslednje četiri godine nije značajnije padao.

Stopa rasta BDP (izražena u $ po glavi stanovnika)

Ovo je samo izbor koji dokazuje da postoje države u kojima se živi bolje sada nego 2008. godine, a slučajeva u svetu ima još. Zbog toga, potpredsedniku DS dodeljujemo ocenu „neistina“.