Nemamo monopol na smrt

Direktor kragujevačkog JKP Gradska groblja o zaključku Komisije za zaštitu konkurencije da se to preduzeće ponaša monopolski. (Politika, 18. 5. 2011. godine)
„Mi (JKP ‘Gradska groblja’ iz Kragujevca) nismo monopolisti.“

Početkom 2011. godine Komisija za zaštitu konkurencije naložila je kragujevačkom preduzeću „Gradska groblja“ da plate kaznu od 2,7 miliona dinara jer zlopotrebljavaju poziciju na tržištu uslovljavajući građane da uz parcelu na najaktivnijem izdvojenom groblju Bozman od tog preduzeća moraju da kupe i nadgrobni spomenik. Direktor Dragan Radović oštro je negirao takve tvrdnje i naglasio da kaznu neće platiti dok odluku ne potvrdi sud.

„Žalbu ćemo, po zakonu, Upravnom sudu predati u roku od 30 dana i tek posle odluke tog suda odlučićemo šta ćemo dalje preduzeti – rekao je Radović na konferenciji za novinare, i dodao da do sudske odluke ‘Gradska groblja’ neće platiti kaznu.“

Tanjug, 5. 2. 2011. godine

Konačna ocena stigla je sredinom oktobra kada je Upravni sud potvrdio odluku Komisije za zaštitu konkurencije, a žalba JKP „Gradska groblja“ iz Kragujevca odbačena kao neosnovana.

„U obrazloženju presude Upravnog suda navodi se da je Komisija pravilno ocenila postojanje zabranjenog ‘vezivanja’, odnosno radnji suprotnih odredbama Zakonu o zaštiti konkurencije, kojim se uslovljava zaključivanje ugovora time da druga strana prihvati dodatne obaveze koje po svojoj prirodi ili trgovačkim običajima nisu u vezi sa predmetom ugovora.“

Beta, 20. 10. 2011. godine

S obzirom na konačni sudski ishod ovog slučaja, izjava direktora kragujevačkog pogrebnog preduzeća zaslužuje ocenu „neistina“.