Nema fondacije bez registracije

Direktor Agencije za privredne registre o Registru fondacija i zadužbina. (RTV, 2.1.2010. godine)
„Registar fondacija, registar zadužbina … trebalo bi da počnu da rade polovinom godine.“

Direktor Agencije za privredne registre (APR) je govoreći o planovima za 2010. godinu najavio i osnivanje Registra fondacija i zadužbina. Na jesen 2010. godine Skupština je usvojila i Zakon o zadužbinama koji reguliše tu oblast, a koji određuje da zadužbina ili fondacija dobijaju status pravnog lica tek po upisu u Registar.

Registar fondacija i zadužbina nije donet ni do kraja 2010. godine, a u decembru je stigla nova najava osnivanja Registra.

„Agencija za privredne registre (APR) je najavila da će od 1. marta iduće godine početi da vodi Registar zadužbina i fondacija, kao i predstavništva stranih zadužbina i fondacija.“

Blic, 22. 12. 2010. godine

Budući da Registar nije počeo da radi do kraja 2010. godine, Istinomer obećanje direktora APR-a ocenjuje kao neispunjeno.

Registar fondacija i zadužbina počeo je da radi od marta 2011. godine.

Registar fondacija i zadužbina od marta

Jedinstveni elektronski Registar zadužbina i fondacija počeo je da radi 1. marta 2011. godine u Agenciji za privredne registre. Zadužbine, fondacije i fondovi moraće u narednih godinu dana da se upišu u elektronski registar, ukoliko žele da nastave sa aktivnostima.