Nećemo štednju i porez na plate

Lider URS o nametima na plate u javnom sektoru. (Tanjug, 23. 2. 2014. godine)
"Zalažemo se za ukidanje solidarnog poreza, koji nije ni solidaran, ni pravedan. Narod mora da radi, da troši, tek tada će i državi biti bolje. Ne može se pokrenuti država, ako se štedi."

Predsednik Ujedinjenih regiona Srbije u kampanji za parlamentarne izbore zalaže se za napuštanje politike štednje i „stezanja kaiša“. URS traži ukidanje solidarnog poreza, za koji Dinkić kaže da nije „ni solidaran, ni pravedan“.

„Hoću da se radi i da plate i penzije budu veće. Svi imamo samo jedan život. One koji kažu: treba da trpimo danas, da bi nam sutra bilo bolje, a sutra dodaju: treba sutra da trpimo, da bi nam prekosutra bilo bolje, pitam – dokle više da trpimo? Malo sutra će nam biti bolje ako se ne radi, ne zapošljava i ne investira.“
Beta, 24. 2. 2014. godine

Međutim, pre manje od godinu dana, dok je još bio ministar finansija, zalagao se za namete na plate u javnom sektoru, predlažući da se za 10 odsto smanje plate u državnom sektoru koje su iznad 40.000 dinara, ali je dodao da su koalicioni partneri to odbili.

„Moj prvi predlog je bio da smanjimo plate svih zaposlenih u državnoj administraciji i javnim preduzećima koje su veće od 40.000 dinara, ali da u skladu s mogućnostima budžeta blago povećamo penzije i plate nastavnicima, lekarima, policajcima, vojnicima…To nije prošlo. Neki ministri su radije prihvatili da smanje kapitalne investicije u svom resoru nego da se uštedi na platama dobro plaćenih državnih činovnika.“
Kurir, 20. 6. 2013. godine

Dinkić je kazao da je Vlada Srbije odbila njegov predlog i da mu je rečeno: „Nemojte da dirate plate ljudima, ‘ajde da smanjimo investicije“. I nakon toga, Dinkić je smatrao da je štednja neophodna.

„Cilj je da se omogući štednja u javnom sektoru i brži razvoj privatnog sektora, ukazao je on i poručio da će u narednih godinu i po dana biti preduzeta rigorozna štednja, kao i da će plate u privatnom sektoru rasti mnogo brže nego u javnom.“
Poslovno jutro, 19. 6. 2013. godine

Nedoslednost lidera URS.


Reakcija Press službe URS-a:

Poštovani, molimo Vas da objavite kompletnu informaciju, jer način na koji je plasirana u potpunosti ne odgovara istini. Gospodin Dinkić se nikada nije zalagao za smanjenje plata lekarima, profesorima i sudijama. Naprotiv, poslednje povećanje plata učitelji i lekari doživeli su 2006 god. kad je gospodin Dinkić od 2004-2006. bio ministar finansija.

Dinkić kao ministar finansija i privrede, radi smanjenja budžetskog deficita, razmatrao je meru uvođenja privremenog kriznog poreza na plate zaposlenih veće od RSD 40.000 u državnoj administraciji i javnim preduzećima. Ali, Dinkić nije razmatrao da u toj grupi budu i lekari i profesori, jer je bio svestan da su plate u obrazovanju i zdravstvu na relativno niskom nivou. Znači razmatrano je da se krizni porez primenjuje samo na državnu administraciju na republičkom, lokalnom i pokrajinskom nivou, kao i na Javne agencije, Javna preduzeća, RTS, Privredne komore, Narodnu skupštinu, NBS…( odnosno na sve oblike organizovanja čiji je osnivač Republika Srbija, lokalni ili pokrajinski nivo vlasti), a izuzeti su javne službe (prosveta, nauka, zdravstvo, kultura, socijalna i dečija zaštita), odbrana, MUP, BIA, rudari…

Mlađan Dinkić, izjava u emisiji Talasanje Radio Beograd 1, 8.10.2013.

„U maju mesecu kada smo procenili da je potrebno dodatno smanjivati troškove ja sam predložio Vladi da se smanje plate, ali samo u državnoj administraciji na svim nivoima, dakle republika, pokrajina i lokalne samouprave, i javnim preduzećima, bez obrazovanja, bez zdravstva, bez institucija kulture, pa čak i bez vojske i policije. Ja sam tad predlagao da se smanje plate koje su više iznad 40 000 dinara, ali za 10 %, a ovde je sad iznad 60 000 dinara, ali za čak 20 %. Tada ovaj moj predlog nije prihvaćen, a bio je manje radikalan od ovog Krstićevog predloga i Dačić nije hteo to da prihvati a prihvatio je ovaj mnogo radikalniji.“
28. 2. 2014. godine

Odgovor redakcije Istinomera:

Poštovani,

Istinomer u svom tekstu ne tvrdi da se lider URS-a zalagao za smanjenje plata lekarima, profesorima i sudijama. Naprotiv, u tekstu se navodi izjava iz Kurira, od 20. juna 2013. godine: “Moj prvi predlog je bio da smanjimo plate svih zaposlenih u državnoj administraciji i javnim preduzećima koje su veće od 40.000 dinara, ali da u skladu s mogućnostima budžeta blago povećamo penzije i plate nastavnicima, lekarima, policajcima, vojnicima…To nije prošlo. Neki ministri su radije prihvatili da smanje kapitalne investicije u svom resoru nego da se uštedi na platama dobro plaćenih državnih činovnika.“

Istinomer je konstatovao nedoslednost u njegovim stavovima iz juna 2013. i sadašnje predizborne kampanje. Tada se zalagao za smanjivanje plata “svih zaposlenih u državnoj administraciji i javnim preduzećima”,  poručujući “da će u narednih godinu i po dana biti preduzeta rigorozna štednja, kao i da će plate u privatnom sektoru rasti mnogo brže nego u javnom.“ (Poslovno jutro, 19. 6. 2013. godine)

Sada predsednik URS-a ističe „Zalažemo se za ukidanje solidarnog poreza, koji nije ni solidaran, ni pravedan. Narod mora da radi, da troši, tek tada će i državi biti bolje. Ne može se pokrenuti država, ako se štedi.“ Dakle, tada se zalagao za štednju, a sada je izričito protiv nje.

Smatramo da je u ovom slučaju naša ocena ispravna, ali ćemo, svakako, uz naš tekst objaviti vašu reakciju.

Srdačan pozdrav,

Tim Istinomera