Neće partije postavljati direktore

Ministar infrastrukture o konkursu za direktore javnih preduzeća. (Kurir, 24. 8. 2008. godine)
„U dogovoru o formiranju Vlade prihvaćen je moj predlog da se direktori javnih preduzeća biraju konkursom i da svi odgovaraju nadležnom ministarstvu.“

Ubrzo po formiranju Vlade Srbije ministar za infrastrukturu je tvrdio da je nova izvršna vlast formirana, između ostalog, na principu da se direktori javnih preduzeća biraju konkursom.

“Očekuje se podela javnih preduzeća. Da li ste izabrali kandidate za mesta direktora?
– U dogovoru o formiranju Vlade prihvaćen je moj predlog da se direktori javnih preduzeća biraju konkursom i da svi odgovaraju nadležnom ministarstvu. Taj predlog su prihvatili Tadić i Dinkić.
Koja ćete preduzeća dobiti?
– Verujte mi da o tome nismo razgovarali.”

Kurir, 24. 8. 2008. godine

Ali, direktore javnih preduzeća su i 2008. i narednih godina imenovale stranke. Vlada Srbije je tek polovinom 2011. donela odluku o obaveznim konkursima za direktore.

Zato izjavu ministra Mrkonjića ocenjujemo kao neistinu.