Ne želimo da smenimo Cvetkovića

Funkcioner G17 plus o smeni premijera. (Press, 10. 2. 2011. godine)
„Jasno je da ritam rada Vlade daje premijer, a mi smo za brži ritam, ali videćemo da nađemo rešenje da do toga i dođe. Ali, ne, ne i ne, mi ne tražimo smenu premijera Cvetkovića i nismo fokusirani ni na jednog ministra.“

Govoreći o radu Vlade Srbije funkcioner G17 plus je tvrdio da se važne odluke donose na više mesta, „neke u formalnim, neke u neformalnim komunikacijama“, ali je isticao da to ne znači da njegova stranka traži da se predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković smeni. Slično je govorila i potpredsednica G17 plus Suzana Grubješić.

Međutim, lider G17 plus Mlađan Dinkić je uskoro potvrdio da je on tražio smenu premijera.

„Da li ste vi predložili smenu premijera?
– Jesam, dva meseca pre svih ovih događaja, predložio sam da to budu Đilas ili Šutanovac, osoba sa političkom težinom koja bi mogla sa mnogo većim autoritetom da koordinira rad Vlade. To je predlog za koji i dan-danas smatram da je bio dobar.“

Press, 27. 3. 2011. godine

Zato izjavu Vlajka Senića ocenjemo kao neistinu.