(Ne) ukidamo dopunski rad lekara

Ministar zdravlja o ukidanju dopunskog rada lekara. (Politika, 11. 5. 2011. godine)
„Dopunski rad lekara najverovatnije će biti ukinut, jer na taj način rada stiže veliki broj primedbi lekara i građana.“

Ministar zdravlja je u maju izjavio da će zbog „velikog broja primedbi lekara i građana“ dopunski rad lekara najverovatnije biti ukinut.

„On je pojasnio da konsultacije i razmatranja dopunskog rada još traju, ali da će ‘kako stvari stoje, dopunski rad verovatno biti ukinut'“.

Politika, 11. 5. 2011. godine

Međutim, direktorka Lekarske komore Srbije dr Tanja Radosavljević usprotivila se takvom predlogu i izjavila da dopunski rad lekara ne može da bude ukinut bez promene zakona, dok je Sindikat lekara i farmaceuta Srbije (SLFS) saopštio da bi lekarima trebalo omogućiti da rade u okviru dopunskog rada onako kako je to propisano zakonom.

U julu, ministar o dopunskom radu govori potpuno drugačije.

„Dopunski rad je dobra stvar od koje svi mogu imati koristi – i lekari koji se angažuju i ustanove u kojima su oni zaposleni, a najviše, svakako, pacijenti, koji neće čekati mesecima na pružanje usluge – istakao je dr Stanković. Ali, dodao je, u vreme kada se zna da srpsko zdravstvo ima duplo manje para nego na primer pre četiri godine, same zdravstvene ustanove moraju da se organizuju drugačije – da deo svojih kapaciteta ustupe za ekonomičnije poslovanje i tako ostvare dodatne prihode, a ne da se na svaki dinar čeka i naplaćuje iz državne kase.“

Politika, 18. 7. 2011. godine

Budući da je u kratkom roku promenio mišljenje o dopunskom radu lekara, izjavu ministra Stankovića ocenjujemo kao nedoslednu.