Naučno-nastavno veće utvrdilo da moj doktorat nije plagijat

(Ministar finansija o doktoratu, emisija „Stav“ na TV O2, 28. 10. 2019. godine)
29. 10. 2019.
Teme / Ocene: Neistina
„Ono što je meni najvažnije danas da je Naučno-nastavno veće Fakulteta organizacionih nauka utvrdilo da moj doktorat nije plagijat.“

Odgovorajući na pitanja voditelja emisije „Stav“ Milovana Jovanovića, kako se to podigla prašina vezano za njegov doktorat, Siniša Mali je odgovorio da je sve stvar politike.   

„Za mene jeste, kažem, drago mi je što su potvrdili ponovo da mi doktorat nije plagijat, jer znam da sam ga ja pisao. Siguran sam u svoje znanje, siguran sam u ono što sam radio. Al’, evo, kažem, za neke greške, koje su bile, prihvatiću odgovornost. Idemo dalje. Ali poenta je u tome, kao što vidite, sve je stvar politike. I kada ljudi koji su u opoziciji, nemaju šta da kažu, onda krenu… „, rekao je Mali u emisiji.

*Doktorat Siniše Malog #Timeline

Iako je čak i sam voditelj u istoj emisiji izjavio da je Nastavno-naučno veće (NNV) Fakulteta organizacionih nauka, kako je rekao, „utvrdilo da doktorat sadrži nedostatke, ali da defintivno nije plagijat“, činjenice su drugačije. 

Činjenice jedno, tabloidi drugo

Ovo veće se uopšte nije izjašnjavalo da li je reč o plagijatu, već je tajnim glasanjem većinski odlučilo da javno osudi ministra finansija Sinišu Malog uoči odluke Univerziteta u Beogradu, najkasnije do 4. novembra o sudbini sporne disertacije. 

Tek posle tog datuma, ministar Mali bi eventualno mogao da se pohvali svojim radom. Do tada, naslovi iz dnevne štampe koji ga brane svode se na manipulaciju informacijama.

Kraj oktobra zavrteo je ponovo temu doktorata, a do „finala“ početkom sledećeg meseca održano je već nekoliko sastanaka sa istom agendom. 

Podsetimo, 22. oktobra iza zatvorenih vrata profesori FON su raspravljali o mišljenju Stručne komisije o doktoratu. Dekan FON Milija Suknović nije želeo da se izjašnjava o njihovim zaključcima, ali kako je CINS tada preneo, Stručna komisija je potvrdila pređašnju odluku da doktorat nije plagijat, iako nije ni akademski čestit. 

Usledio je sastanak Etičke komisije FON 25. oktobra koja je razmatrala izveštaj Stručne komisije. Oni navodno nisu imali dovoljno činjenica na osnovu kojih bi doneli nedvosmisleno mišljenje, preneo je CINS.

“U Stručnom mišljenju (Stručne komisije) nije navedena ocena da li je do propusta došlo, i u kojoj meri, na osnovu namere, nemara ili druge radnje kandidata…“, stoji u zaključka Etičke komisije, kao i njihov predlog da zbog “postojanja elemenata neakademskog ponašanja u doktorskoj disertaciji“ Siniši Malom bude izrečena mera javne opomene.

U ponedeljak 28. oktobra na sastanku NNV umesto opomene, izrečena je stroža mera – javna osuda. Zaokruživanjem jedne od opcija na glasačkom listiću, preneo je CINS, za ovu odluku je glasala većina od 112 prisutnih članova veća koje čine svi redovni i vanredni profesori, docenti i asistenti Fakulteta organizacionih nauka. Opcije kojima su se izjašnjavali su bile: da li prihvataju izveštaj Etičke komisije ili ne, kao i da li su za to da se Mali kazni javnom osudom ili javnom opomenom.

“Dekan je došao na veće sa predlogom koji je podrazumevao dve opcije za glasanje. One proizlaze iz Pravilnika o radu etičkih komisija na fakultetima. Ono na šta su ukazivali pojedini članovi veća, koji su smatrali da ne treba na taj način da se razgovara, jeste da treba da se poziva na član 22. Pravilnika o postupku utvrdjivanja neakademskog ponasanja, koji je univerzitetski dokument i zapravo se bavi plagiranjem – objašnjava Anđela Milivojević, novinarka CINS-a. 

Rasprava o raspravi

Dakle, deo profesora insistirao je da se rasprava vodi i da se glasa po članu koji govori šta je plagiranje i kakve su posledice.

“Međutim, to nije prošlo. O toj temi se jeste razgovaralo, ali se nije našla kao opcija za glasanje. FON je došao u situaciju da uopšte ne glasa da li je rad plagijat ili ne, već su se profesori izjašnjavali o izveštaju Etičke komisije”, navodi naša sagovornica.

Univerzitet ima rok do 4. novembra da odluči o radu Siniše Malog, a Odbor za profesionalnu etiku, koji sada ima izveštaj FON, kao i četiri žalbe profesora koje su poslate, utvrdiće da li je bilo neakademskog ponašanja ili ne. 

“U slučaju da je bilo, suštinski, taj doktorat ne može da se proglasi ništavim, jer Siniši Malom nikada nije ni dodeljen doktorat, već samo može da se odbije da ga proglase za doktora nauka. U suprotnom, reći će da je rad u skladu sa akademskim standardima i da on može da se proglasi za doktora nauka” pojašnjava novinarka CINS-a.

Dakle, Stručna komisija FON-a koju je sazvao dekan fakulteta jeste rekla da rad ministra finansija nije plagijat (iako nije akademski čestit), ali Nastavno-naučno veće na koje se on poziva u svojoj tvrdnji nije. Ovo akademsko telo uopšte se nije bavilo time da li se radi o plagijatu ili ne, ali jeste izreklo javnu osudu. Zbog toga, Siniša Mali za izjavu da “Naučno-nastavno veće Fakulteta organizacionih nauka utvrdilo da doktorat nije plagijat”, dobija ocenu – neistina.