Nasledili smo 0,6 odsto za kulturu

Ministar kulture o budžetu za kulturu. (Večernje novosti, 17. 6. 2013. godine)
"Slažem se da su izdvajanja za kulturu mala, ali to nije naša krivica. Procenat od 0,6 odsto iz budžeta smo nasledili."

Ministar kulture tvrdi da je mali procenat, od svega 0,6 odsto, koji se iz budžeta izdvaja za kulturu, nasleđen iz prethodnog perioda. Međutim, iako je procenat koji se izdvajao za kulturu godinama prilično nizak, ovogodišnji budžet je rekordno mali.  Kao što je poznato budžet se donosi krajem svake godine za sledeću, a budžet za 2013. godinu usvojen je prvog decembra 2012. godine i donela ga je aktuelna Vlada Srbije.

Podsećanja radi, izdvajanja za kulturu u 2012. godini iznosila su 7,4 milijarde dinara, što je činilo skoro jedan procenat od ukupnog budžeta koji je iznosio 750 milijardi, dok je u 2013. pao na šest milijardi ili 0,62 odsto.

Zato izjavu ministra Petkovića ocenjujemo kao neistinu.