Najsavremeniji centar, a zaostao sa radom

Direktor Kliničkog centra Vojvodine o početku rada novog Urgentnog centra u Novom Sadu. (RT Vojvodine, 25. 6. 2010. godine)
„Narednih nekoliko nedelja medicinske ekipe će se uigravati i testirati novu opremu koja je ugrađena u Urgentnom centru, a prvi pacijenti biće primljeni sredinom jula.“

Istog dana kad je otvorena dugo najavljivana savremena „pametna bolnica“, Drašković je rekao da će prvi pacijenti ovde moći da se leče za mesec dana. Međutim, ni do polovine avgusta to se nije desilo.

„Juče je saopšteno da će Urgentni centar biti u potpunosti osposobljen za rad do 20. avgusta. Ostala odeljenja mogla su već ranije da prorade, ali je ovaj centar osmišljen tako da sve usluge mogu da budu pružene na jednom mestu. Nedostaje nam još CT skener, pa će centar primiti pacijente – rekao je juče portparol KCV Ognjen Kelečević.“

Press, 11. 8. 2010. godine

Bolnica je, posle svih priprema i probnog rada, počela sa radom 20. avgusta.

„U prva četiri sata rada najmodernijeg medicinskog zdanja te vrste u regionu primljeno je 80 pacijenata, od kojih je devet zadržano na lečenju.“

menadžer KCV za odnose s javnošću Gordana Umićević, RT Vojvodine, 20. 8. 2010. godine

Zakašnjenje od mesec dana se da tolerisati, ali zbog prekoračenja roka direktor KCV ne može da dobije najvišu ocenu. „Skoro ispunjeno“ za doktora Draškovića.