Način polaganja male mature biće poznat u septembru

Ministar prosvete o maloj maturi. (Tanjug, 6. 9. 2013. godine)
"Sledeće nedelje biće usaglašen stav o načinu na koji će biti polagana mala matura naredne godine."

Ministar Tomislav Jovanović je prilikom stupanja na funkciju kao jedan od prioriteta najavio blagovremnu pripremu polaganja male mature.

„Danas ćemo početi pripremu male mature, jer ako počnemo sada, godinu dana ranije, ubeđen sam da tih propusta neće biti. Oni ne smeju da se ponove“,
Tanjug, 3. 9. 2013. godine

Tri dana kasnije ministar je i postavio prvi rok – sedam dana.

„Sledeće nedelje biće usaglašen stav o načinu na koji će se naredne godine polagati mala matura. U Ministarstvo se „slilo“ nekoliko predloga rešavanja tog problema i o njemu će se sledeće sedmice izneti jedinstven stav kako ga najbolje rešiti, a da bude u skladu sa evropskim standardima.“
Tanjug, 6. 9. 2013. godine

Ipak, 10 dana kasnije ministar je produžio rok na još 30 dana.

„Za mesec dana će se znati da li će osmaci osim maternjeg jezika i matematike u okviru male mature polagati i test opšteg znanja i da li će se to obaviti pisanim ili elektronskim putem.“
Beta, 17. 9. 2013. godine

Kada je istekao novi rok, postao je poznat način distribucije zadataka (testovi će biti poslati elektronskim putem do škola, gde će se i štampati), dok su obim i bodovanje mature su i dalje ostali nepoznati.  Sledeći put malu maturu ministar je pomenuo mesec dana kasnije, 24. novembra, kada je sazvao hitan sastanak sa predstavnicima sindikata, profesora, saradnika iz Ministarstva i resornih zavoda kako bi doneli najbolju moguću odluku o maloj maturi. Posle tri sata burne rasprave, okupljeni su predložili tri rešenja, a ministar je najavio da će u u utorak 26. novembra doneti konačnu odluku.

Ovog puta to se i dogodilo

„Završni ispit koji će osmaci polagati na kraju ove školske godine nosiće ukupno 40 bodova i to po 16 srpski odnosno maternji jezik i matematika, a osam bodova treći, kombinovani test. Izdat je i nalog da se u Pravilnik unesu izmene koje se odnose na bodovanje testova na završnom ispitu.“
Blic, 26. 11. 2013. godine

Neispunjeno obećanje ministra prosvete.