Možda za tri dana, tri meseca ili…nikad

Bivši generalni direktor EPS-a o potpisivanju ugovora za rekonstrukciju i izgradnju „Termoelektrane – toplane“ u Novom Sadu. (Beta, 24. 4. 2012. godine)
„Može za tri dana, može za tri meseca (potpisivanje ugovora). To znači da zavisi od rezultata pregovora…Pregovori su mukotrpni i neće tako lako ići, ali očekujem vrlo brzo.“

Grad Novi Sad i EPS osnovali su sredinom 2009. javno preduzeće „Energija Novi Sad“ (ENS). Cilj je bio da se preduzeće „Termoelektrana-toplana“ (TE-TO) rekonstruiše i izgradi gasno-parni blok kako bi mogla da se proizvodi jeftinija struja, a da Novosađani dobiju centralno grejanje po nižim cenama. Za ceo taj posao trebalo je pribaviti putem javne nabavke strateškog partnera koji bi napravio projekat i uložio novac u izgradnju, a za uzvrat dokapitalizacijom bi postanao većinski vlasnik tog preduzeća.

Pripreme i tender trajali su dve i po godine da bi se konačno u decembru 2011. pojavio se jedan zainteresovani ponuđač, konzorcijum međunarodnih kompanija i ponudio je svoje uslove za ulaganje u TE-TO. Pet meseci kasnije, u jeku predizborne kampanje, potpisan je protokol o početku pregovora za zaključenje ugovora za strateškim partnerom za ulaganje u TE-TO između konzorcijuma kompanija Metka iz Grčke, Optima energostroj iz Rusije i GGE (Grafobal gruop energy) iz Slovačke, grada Novog Sada i EPS-a. Kako je sam protokol koncipiran, trebalo je da se usklade želje i ponude svih potpisnika, a da nakon dogovora usledi i parafiranje ugovora zainteresovanih strana. Potom bi sledio početak radova kako bi novo postrojenje proradilo na zimu 2014. godine. Ali, do potpisivanja ugovora nije došlo tokom 2012, a ni posle toga.

Preduzeće „Energija Novi Sad“ postoji, zaposleni i članovi UO uredno primaju plate, a od strateškog partnera, rekonstrukcije i izgradnje novog elektroenergetskog postrojenja – ni reči.

Bivšem generalnom direktoru EPS-a ocena „neispunjeno“.