Moramo da usvojimo samo izveštaj o reklamama u kampanji

Zvanično saopštenje Regulatornog tela za elektronske medije (31. 8. 2019. godine)
“Postoje zakoni u ovoj zemlji, koje mi poštujemo, a koji ni SzS, ni vas očito ne zanimaju, i po tim zakonima, jedini izveštaj koji REM mora da usvoji je onaj koji se bavi količinom reklama (komercijalnog sadržaja), koje stranke emituju u kampanjama. Taj izveštaj REM prosleđuje Agenciji za borbu protiv korupcije, koja na osnovu njega proverava koliko je koja stranka potrošila novca, a druge službe, potom, da li je plaćen porez. I to smo i uradili, poštujući zakon.”
Savet Regulatornog tela za elektronske medije, u poslednjih nekoliko dana, kroz svoja saopštenja pokušava da demantuje postojanje navodnog “tajnog izveštaja REM-a o medijskom izveštavanju tokom izborne kampanje 2016. godine”, o kojem je nedavno pisao Centar za istraživačko novinarstvo CINS.   
U CINS-ovom tekstu su, naime, izneseni podaci iz neobjavljenog izveštaja REM-a da su “televizije sa nacionalnom frekvencijom u potpunosti bile u službi vladajuće Srpske napredne stranke koja je na tim izborima odnela ubedljivu pobedu”. Kako navodi CINS, izveštaj se bavi i lokalnim medijima, posebno onima koji su nakon privatizacije promenili način izveštavanja u korist SNS-a.
Savet REM-a je istog dana objavio svoj odgovor, u kojem se navodi da su tokom kampanje periodični izveštaji o zastupljenosti bili razmatrani na sednicama Saveta REM-a, ali da nisu objavljivani”. 
Kako se ističe, “po tim zakonima, jedini izveštaj koji REM mora da usvoji je onaj koji se bavi količinom reklama (komercijalnog sadržaja), koje stranke emituju u kampanjama”
Međutim, “problem u saopštenju REM-a jeste to što je tvrdnja o tome koje je izveštaje REM u obavezi da priprema po zakonu, a koje ne, lažna”, navodi Transparentnost Srbija.
Naime, prema Zakonu o elektronskim medijima, jedini izveštaj koji REM ima dužnost da sačini jeste Godišnji izveštaj Regulatora koji podnosi Narodnoj Skupštini. U Pravilniku o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom predizborne kampanje, iz 2015. godine, takođe se nigde ne pominje obaveza REM-a da izradi bilo kakav izveštaj.
Dakle, nijedan važeći propis ne predviđa obavezu REM-a da na sopstvenu inicijativu sačini izveštaj u kontekstu broja reklama koje stranke emituju u kampanjama, niti da takvu vrstu izveštaja prosleđuje Agenciji za borbu protiv korupcije. 
Važno je, međutim, napomenuti da prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, organi Republike Srbije jesu dužni da, na zahtev Agencije, dostave sve podatke koji su Agenciji potrebni za obavljanje poslova propisanih tim zakonom. 
Kako navodi Transparentnost Srbija, “REM zaista dostavlja podatke o komercijalnom oglašavanju Agenciji za borbu protiv korupcije, i Agencija na neki način koristi te podatke”
Međutim, dalje se navodi da je “pitanje koliko su dobijeni podaci upotrebljivi za vršenje kontrole finansiranja kampanje, kao i u kojem obimu Agencija zaista vrši tu kontrolu”, s obzirom na to da na osnovu tog izveštaja može da se vidi “koliko je bilo emitovano reklama, ali ne i koja je bila njihova cena, što je ključni podatak koji je potreban Agenciji za obavljanje kontrole”, ističe Transparetnost Srbija.
Dakle, usled ovakvog stanja Zakona, REM ove izveštaje nekada sačinjava i objavljuje, nekada ne, s obzirom na to da obaveze priprema i objavljivanja, kao i sama sadržina tih izveštaja, nisu jasno definisane zakonom. 
Zato Savet REM-a za izjavu da “jedini izveštaj koji REM mora da usvoji jeste onaj koji se bavi količinom reklama (komercijalnog sadržaja), koje stranke emituju u predizbornim kampanjama” od Istinomera dobija ocenu “neistina”.  
Naslovna fotografija: Istinomer/Zoran Drekalović