Montažne kuće za vojna lica

Ministar odbrane o izgradnji montažnih kuća za vojna lica u Valjevu. (sajt grada Valjeva, 24. 10. 2011. godine)
„Želeli smo da u skladu sa ranijim dogovorima sa lokalnom samoupravom omogućimo da se na ovom prostoru izgrađuju kuće…da se zbrinu pripadnici vojske.“

Prilikom posete Valjevu oktobra 2011, tadašnji ministar odbrane Dragan Šutanovac je najavio da će se na lokaciji Đenovac II, koju je Vojska proglasila neperspektivnom, početi gradnja 51 montažne kuće za vojna lica i vojne penzionere. U pitanju je zajednički projekat Ministarstva odbrane i lokalne samouprave u kojem je, prema ugovoru, grad trebalo da obezbedi infrastrukturu, a Ministarstvo, preko svoje Vojno-građevinske ustanove, da proizvede objekate.

Projekat stambenog naselja Đenovac 2

I pored toga što se tada govorilo da bi prve kuće mogle da budu gotove već za mesec dana, a da bi čitav projekat trebalo da bude okončan u prvom kvartalu 2012, radovi nisu počeli ni posle godinu dana. Štaviše, poligon Đenovac je i dalje travnata livada, a nema ni najava da će se to uskoro početi gradnja.

„Taj posao je trenutno zaustavljen. Razgovaraćemo sa novim rukovodstvom Ministarstva odbrane da li oni ostaju pri tom projektu. Grad će ispuniti sve, ranije preuzete, obaveze u vezi izgradnje 50 montažnih kuća na vojnom poligonu na Petom Puku.“

gradonačelnik Valjeva Stanko Terzić, Radio Patak, 25. 10. 2012. godine

Zato Istinomer obećanje bišeg ministra ocenjuje sa „ni započeto“.

Grad tražio više
Prema nezvaničnim informacijama, Ministarstvo odbrane i čelnici Valjeva prekinuli su pregovore o izgradnji montažnih kuća još početkom 2012. godine. Naime, Ministarstvo nije prihvatilo računicu lokalne samouprave da infrastrukturno opremanje zemljišta košta 80 miliona dinara, smatrajući da je za radove dovoljno 50 miliona dinara.