Medijska strategija – do jula…do septembra…do…

Državna sekretarka o medijskoj strategiji. (Danas, 26. 5. 2011. godine)
„Do 1. juna predlog medijske strategije biće potpuno gotov, dok bi konačna verzija ovog dokumenta mogla da se nađe pred Vladom već sredinom jula.“

Krajem maja državna sekretarka Ministarstva kulture istakla je da će do 1. juna predlog medijske strategije biti završen, a da će se konačna verzija ovog dokumenta naći pred Vladom sredinom jula.

Predlog, međutim, nije završen u najavljenom roku, pa je krajem juna državna sekretarka je izjavila da će javna rasprava o Nacrtu medijske strategije biti produžena do 15. jula. Nakon toga bi se, po njenim rečima, pristupilo pisanju konačnog teksta koji će u proceduri biti tokom avgusta, a usvojen početkom septembra.

„Očekuje se da Vlada Srbije zatim usvoji strategiju početkom septembra, istakla je juče državna sekretarka u Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog društva Dragana Milićević Milutinović.“

Danas, 28. 6. 2011. godine

No, Vlada još nije donela medijsku strategiju, niti je poznato kada će ona doći na dnevni red. Zbog toga Istinomer državnoj sekretarki daje ocenu „neispunjeno obećanje“.

To, inače, nije prvi slučaj da se donošenje strategije odlaže.