Manje administracije, više posvećenosti pacijentu

Ministarka zdravlja o novom Zakonu o zdravstvenoj dokumentaciji. (RTS, 14. 9. 2013. godine)
“Zakon o evidencijama koji ćemo doneti do kraja godine (2013.), odnosno trebalo bi da se nađe u skupštinskoj proceduri, i naravno javna rasprava će biti mogućnost da dobijemo dobre sugestije. IT umrežavanje u domovima zdravlja, pre svega, treba da da mogućnost lekaru da koristi savremenu tehnologiju tako da vrlo brzo administracija bude završena i da ima malo više vremena za svog pacijenta, za razgovor, za onaj ljudski kontakt jer nama stručni očigledno ne manjka.”

Odgovarajući na pitanje kako promeniti utisak kod zdravstvenih radnika da oni nisu samo administracija, već da treba da brinu o zdravlju pacijenata, ministrka zdravlja najavila je donošenje novog Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva do kraja 2013. godine.

U Izveštaju o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, vidi se da su sprovedene javne rasprava u Nišu i u Beogradu, u periodu od 24. oktobra do 24. novembra 2013. godine. Takođe, organizovan je i poseban sastanak sa predstavnicima Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti i dostupnosti informacija od javnog značaja, na kome su razmatrani članovi Zakona koji su direktnoj vezi sa podacima o ličnosti.

Međutim, da se dalje od ogranizovanja javnih rasprava nije otišlo pokazuje i izveštaj o radu ministarstva zdravlja za 2013. godinu, u kome se navodi da su aktivnosti Ministarstva zdravlja na generalnom planu (u 2013.) usmerene na oblasti koje su najvažnije za dobro funkcionisanje zdravstvenog sistema, a među kojima je i priprema predloga Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva kojim se omogućava adekvatno praćenje zdravstvenih potreba stanovništva. Takođe, kao prioritet Ministarstva zdravlja za 2014. godinu navedeno je i donošenje novih zakona kojima se poboljšava organizacija rada i omogućava brža i kvalitetnija zdravstvena usluga.

I pored obećanja ministarke zdravlja, dalje od Nacrta zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva, kao i organizovanja javnih rasprava nije se otišlo. Novi Zakon ne samo da nije usvojen, već ni njegov predlog nije stigao do Skupštine u 2013. godini.

Zato izjavu ministarke zdravlja ocenjujemo sa „krenuli pa stali“.

Naslovna fotografija: FoNet/Nenad Ðorđević