Kupovina perona – pravi potez!

Zamenik gradonačelnika Užica o ugovoru o kupovini perona na autobuskoj stanici. (TV Lav, 24. 6. 2010. godine)
„Grad ništa ne može izgubiti, a mnogo toga može da dobije.“

Odlukom užičke skupštine od 24. juna 2010. godine, grad Užice, JP Direkcija za izgradnju, Raketa-putnički saobraćaj (koje je u to vreme bilo u predstečajnom postupku) i Raketa-tim, sklopili su ugovor o kupoprodaji perona na autobuskoj stanici. Raketa-putnički saobraćaj dugovalo je u tom trenutku gradu 98 miliona dinara za naknadu za građevinsko zemljište, pa je spor rešen vansudskim poravnanjem. Kako je vrednost perona utvrđena na 116 miliona dinara, grad se tim ugovorom obavezao da iz budžeta doplati 20 miliona dinara, kako bi to preduzeće za 57 radnika uplatilo naknade za penzijsko osiguranje.

I pored upozorenja pojedinih odbornika, koji su tokom te sednice ukazivali na to da je „ugovor nejasan“, „hazarderski“, a „kupovina rizična“ jer je izvesno da će uskoro biti otvoren stečaj za Raketu-putnički saobraćaj, kada će poverioci tražiti namirenja iz stečajne mase, Petrović je govorio da je „ugovoren dobar posao u interesu grada“.

„Neće biti nikakvih problema. Grad ništa ne može izgubiti, a mnogo toga može da dobije.“

TV Lav, 24. 6. 2010. godine

Međutim, kasnije se desilo sve ono što je Petrović tvrdio da se neće dogoditi! Po otvaranju stečajnog postupka u tom preduzeću, stečajni upravnik i 36 radnika, koji su smatrali da su oštećeni i da će procenat njihovog namirenja biti manji, podneli su tužbu Privrednom sudu, koje je ugovor poništio. Sud je utvrdio da bi ugovor, ukoliko bi se primenio, narušio redosled namirenja poverilaca, a neki od njih bili bi namireni u manjem procentu. Naloženo je da grad, JP Direkcija za izgradnju, Raketa-putnički saobraćaj i Raketa tim, solidarno plate sudske troškove od 5.116.250 dinara. Za sada je izvesno da će grad morati da plati 2,8 miliona dinara, a o razlici do navedenog iznosa ukupnih sudskih troškova odlučivaće Privredni apelacioni sud, jer su zastupnik radnika i gradski javni pravobranilac izjavili žalbe.

Na podsećanje šta je tvrdio prošle godine, Petrović je uzvratio:

„Nikome nije palo na pamet da će se pojaviti 37 radnika, a sud nam je učinio lošu uslugu što te tužbe nije objedinio u jednu.“

Danas, 14. 6. 2011. godine

Kako se ispostavilo da će grad ipak imati i te kakvu štetu, jer će morati da plati milionski iznos za sudske troškove, izjavu Milovana Petrovića Istinomer ocenjuje kao „neistinu“.