Kupite obveznicu – gradimo bulevar

Član Gradskog veća Novog Sada zadužen za finansije o prodaji gradskih obveznica građanima. (Tanjug, 10. 4. 2012. godine)
„Treća tranša obveznica trebalo da se objavi krajem aprila, ili u prvoj polovini maja, a uskoro će biti završena štampana publikacija sa objašnjenjima i primerima otplate za građane.“

Da bi mogao da nastavi izgradnju Bulevara Evrope grad Novi Sad je rešio da ponudi na prodaju obveznice u vrednosti od šest miliona evra koje, između ostalih, može da kupuje i stanovništvo (što omogućava izmenjeni Zakonu o javnom dugu građanima Srbije). Fizička lica bi u tom slučaju kupovala obveznice kuponima od po 100 evra, a grad bi kasnije vraćao dug sa fiksnom kamatnom stopom od šest odsto na godišnjem nivou i rokom otplate od 12 godina. Prema tvrdnjama člana Gradskog veća Novog Sada, to je povoljnije od štednje u banakama u kojima je kamatna stopa na štednju 5,5 odsto.

„Ova, treća tranša, za razliku od prethodne dve koje su emitovane, ima garanciju Sjedinjenih Američkih Država, preko USAID-a, u iznosu od polovine ukupne emisije, to jest, tri miliona evra. Takođe, Novi Sad je grad sa stabilnim finansijama, pa je i vaša investicija u vrlo sigurnim rukama, a usput dobijate i značajan prinos, mnogo veći nego što biste ostvarili na tržištu da ste oročili sredstva kod poslovnih banaka“

RTV, 14. 4. 2012. godine

Ipak, emitovanje treće tranše obveznica odloženo je uz obrazloženje da se čeka formiranje nove gradske vlade, bez obzira što je Makarić istakao da je grad finansijski stabilan.

„Sem toga, čekamo da se stabilizuje kurs evra, jer nam ne ide na ruku ovako slab dinar.“

Dnevnik, 31. 5. 2012. godine

Zbog toga što nije ispunio obećanje Makarić dobija ocenu „neispunjeno“.

Obveznice grade Novi Sad
Grad Novi Sad prošle godine doneo je odluku da se zaduži 35 miliona evra, izdavanjem municipalnih obveznica, a na ime namenskog kredita za završetak radova na izgradnji Bulevara Evrope, kao i za izgradnju kanalizacione mreže u prigradskim naseljima. Prve dve tranše obveznica su prodate i novac se slio u budžet grada. Prva tranša obveznica bila je u vrednosti od 15 miliona evra, a druga, početkom aprila (2012.) u visini od 14 miliona evra.