Kultura bez Saveta

Bivši ministar o Nacionalnom savetu za kulturu. (Blic, 21. 12. 2010. godine)
„Nacionalni savet za kulturu trebalo bi da bude formiran početkom 2011. godine.“

Osnivanje Nacionalnog saveta za kulturu predviđeno je Zakonom o kulturi, a njegova uloga trebalo bi da bude „obezbeđivanje stručne podrške u očuvanju, razvoju i širenju kulture“.

Iako je Zakon o kulturi usvojen još avgusta 2009. godine, a rok za predlaganje članova Saveta je 30 dana od dana stupanja na snagu zakona Savet nije formiran u tom roku. Ministar Bradić je krajem 2010. godine najavio odabir članova saveta.

„Već smo za članove saveta dobili predloge strukovnih udruženja, a i ministarstvo je dalo svoje. Predstoji usaglašavanje tih predloga i uspostavljanje Nacionalnog saveta za kulturu početkom godine.“

Blic, 21. 12. 2010. godine

On, međutim, nije formiran ni početkom 2011. godine. Budući da Nacionalni savet za kulturu nije sačinjen ni u zakonskom, ni u roku koji je najavio bivši ministar, Istinomer obećanje bivšeg ministra Bradića ocenjuje kao neispunjeno.

Taj posao sačekao novog ministra kulture Predraga Markovića, a on je objavio da će to biti prvi posao kojim će se baviti.

„Prvo sam potpisao predlog za izbor članova Nacionalnog saveta. Bira ih Narodna skupština, i u skladu sa Zakonom o kulturi njihovim izborom će se smanjiti arbitrarna uloga ministra i njegovih pomoćnika.“

NIN, 24. 3. 2011. godine