Kriza nije problem, ali pare jesu

Procena ministarke za NIP o uticaju krize na planove njenog ministarstva. (Večernje novosti, 21. 10. 2008. godine)
„Započeti poslovi u Srbiji neće da trpe zbog svetske ekonomske krize i neće se osetiti nedostatak novca za vitalne projekte.“

Ministarka za NIP je u oktobru 2008. isticala da, bez obzira na to što je kriza stigla u Srbiju na samom početku mandata nove Vlade, ona neće uticati na započete poslove u ingerenciji njenog ministarstva. Slično je govorila i nekoliko meseci kasnije.

„Izgradnja Koridora 10 najveći je nacionalni projekat i ekonomska kriza neće usporiti radove. Ovo je naš odgovor na ekonomsku krizu, jer kapitalne investicije znače zapošljavanje nove radne snage i angažovanje građevinske operative.“

Danas, 25. 3. 2009. godine

Međutim, krajem prošle godine ministarka je za nezavršene poslove našla opravdanje upravo u krizi.

„U ovoj godini zbog ekonomske krize projekti iz NIP nisu mogli da budu sprovedeni u punom obimu, zbog nedostatka novca, iako su postojali definisani projekti i strateški ciljevi.“

Tanjug, 4. 11. 2009. godine

Zbog takvog zaokreta, Istinomer ministarki Kalanović daje ocenu „nedosledno“.