Krediti za sve

Ministar prostornog planiranja o subvencionisanim stambenim kreditima. (RTS, 21. 12. 2011. godine )
„Kriterijumi za podizanje subvencionisanih kredita za stanove biće sniženi, a starosna granica pomerena.“

Subvencionisani stambeni krediti trebalo bi da budu dostupni većem broju građana, a ministar Dulić je najavio da će biti pomerena starosna granica i granica primanja za građane koji žele da kupe nekretinu uz pomoć države.

Uredba o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno kreditiranje usvojena je u januaru.

„Uredbom će biti izbrisana starosna granica od 45 godina, kao uslov za korišćenje kredita i povećan maksimalni limit neto plate sa sadašnjih 120.000 na 150.000 dinara, koji se odnosi na korisnika kredita i njegovog bračnog druga pojedinačno. Predviđeno je smanjenje maksimalne kamatne stope za ove kredite sa sadašnjih 4,9 odsto, plus šestomesečni EURIBOR – na 4,5 odsto, plus šestomesečni EURIBOR na godišnjem nivou, tako da će maksimalna kamatna stopa biti smanjena za 0,4 odsto na godišnjem nivou.“

Tanjug, 19. 1. 2012. godine

Ispunjeno obećanje ministra Dulića.