Koncesije i na lokalu

Potpredsednik Vlade o izmenama Zakona o koncesijama. (Beta, 20. 2. 2010. godine)
„Sredinom ove (2010.) godine trebalo bi da se usvoje izmene i dopune Zakona o koncesijama.“

Postojeći Zakon o koncesijama prilagođen je velikim, nacionalnim projektima, ali ne i lokalnim. Potpredsednik Vlade Srbije je početkom 2010. najavljivao da će to uskoro biti promenjeno.

„Do leta treba da se završi strategija, ali i izmene Zakona o koncesijama, jer njime nismo omogućili javno-privatno partnerstvo na lokalnom nivou.“

Večernje novosti, 23. 3. 2010. godine

Prema podacima sa sajta Vlade i Skupštine Srbije predlog zakona nije ni stigao do parlamenta, niti ga je Vlada još usvojila. Zbog toga izjavu ministra Đelića ocenjujemo kao neispunjeno obećanje.