Konačno budžet u roku

Ministar finansija o roku za usvajanje budžeta. (Otvoreni parlament, 23. 11. 2012. godine)
„Prvi put posle šest godina, posle 2006. godine, budžet je ponovo usvojen u oktobru.“

Aktuelna Vlada Srbije usvojila je 25. oktobra predlog Zakona o budžetu za 2013. godinu, što je čak i ranije od roka koji je propisan tzv. budžetskim kalendarom. Isto se dogodilo i u Skupštini jer su poslanici već početkom decembra prihvatili predloženi budžet.

član 31. Zakona o budžetskom sistemu

To zaista nije bila praksa u prethodnom periodu. Tako je 2011. godine Vlada usvojila predlog budžeta 15. decembra, a godinu dana ranije 16. decembra. Planirani budžet za 2009. Vlada je usvojila prvog dana poslednjeg meseca u godini. Prvi predlog budžeta ministarke Diane Dragutinović njene kolege su prihvatile 6.12.2008. Godinu dana pre toga Vlada je bila „nešto vrednija“, pa je predlog usvojila sredinom novembra. Potvrdilo se da „što je brzo to je i kuso“, da poslanici nisu hteli da podrže taj zakon, pa je on vraćen Vladi na doradu. Ona ga, potom, 3.12.2007. dostavila Skupštini. Predlog koji je ministar Mirko Cvetković pisao 2006. Vlada je usvojila poslednjeg dana novembra te godine.

Ocena „istina“ za ministra finansija.

Zanimljivo je, inače, da je predlog budžeta iz 2005, onaj koji je takođe pripremao Mlađan Dinkić, bio usvojen u roku – 28. oktobra.