Komunalni policajci samo u spotovima

Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu o roku za uvođenje komunalne policije (Beta, 5. 12. 2008. godine)
„Komunalna policija koja će rešavati svakodnevne probleme građana počeće sa radom do kraja 2009. godine i imaće značajna ovlašćenja.“

Zakon o komunalnoj policiji usvojen je u Skupštini Srbije u julu 2009. godine, a predviđa da na svakih 5.000 stanovnika dođe po jedan komunalni policajac. Međutim, iako se ministarstvo za lokalnu samoupravo potrudilo da kampanjom na svim medijima obavesti građane o novoj službi, ona nije osnovana u planiranom roku.

Promotivni spot za Komunalnu policiju

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu

Kada se približio obećani rok, ministar Marković je, na manifestaciji kojom je završena akcija upoznavanja građani sa ulogom i zadacima ove policije, odložio početak rada novih policajaca za još nekoliko meseci.

Međutim, i pored velikog interesovanja građana da kao komunalni policajci sebi obezbede radno mesto, konkurs za ovu službu još nije raspisan. Proleće je počelo, a početak rada službe nije na vidiku. Osim toga, „zbog nedostatka novca i viška zaposlenih u administraciji, u većini gradova ne mogu da osnuju komunalnu policiju“(Politika, 2. 3. 2010. godine)

Prema tadašnjim informacijama prve komunalne policajce na ulicama gradova Srbije možemo očekivati „tek u drugoj polovini 2010.“ (Politika, 3. 3. 2010).

Zbog višemesečnog zakašnjenja ministru Markoviću Istinomer daje ocenu „neispunjeno obećanje“.

Konačno na ulicama

Komunalna policija počela je sa radom 8. novembra 2010. godine. Komunalni policajci, njih 350, patroliraće ulicama sedam većih gradova u Srbiji: Beograda, Valjeva, Novog Sada, Požarevca, Zrenjanina, Sremske Mitrovice i Šapca.

Probleme javnog reda, kao što su bacanje šuta, buka u kafićima, nepropisno parkiranje, bespravna gradnja, odnosno sve ono što remeti svakodnevni život, nova služba rešavaće do kraja godine u još deset gradova.

Komunalni policajac moći će da legitimiše, privremeno oduzima predmete, odvodi i kažnjava prekršioce i to naplatom kazne na licu mesta ili podnošenjem prekršajne ili krivične prijave. Komunalni policajci imaju status službenih lica, a za ometanje ili sprečavanje u obavljanju dužnosti predviđena je kazna u iznosu od 10-50 000 dinara.

 

Komunalna policija, koju će Srbija dobiti na proleće, unaprediće bezbednost građana i otkloniti svakodnevne probleme koje lokalne vlasti ne mogu efikasno da reše.

Milan Marković, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu

22. oktobar 2009. godine

Komunalna policija, koju će Srbija dobiti na proleće, unaprediće bezbednost građana i otkloniti svakodnevne probleme koje lokalne vlasti ne mogu efikasno da reše.

Milan Marković, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu

22. oktobar 2009. godine