Kod nas porodiljska prava veća i bolja nego u Nemačkoj

Premijer o pravima porodilja u Srbiji i Nemačkoj. (Otvoreni parlament, 10. 8. 2016. godine)
“(Porodiljska prava) Ona su kod nas veća, izraženija i bolja nego u Nemačkoj. Tamo posle tri meseca ili šest meseci morate na posao, ovde možete i dve godine da ne idete na posao.“

Premijer Aleksandar Vučić je tokom predstavljanja ekspozea u Skuštini Srbiji pokazao vidnu zabrinutost zbog bele kuge i činjenice da se broj stanovnika svake godine smanjuje za 35 hiljada. On je rekao da nema rešenje za taj problem, ali je već narednog dana 10. avgusta u raspravi sa poslanicima najavio da „ćemo prvi put pokušati nešto da uradimo“.

 
Komentarišući populacionu politiku u Nemačkoj, njemu omiljenoj zemlji za poređenje, premijer je rekao da su kod nas porodiljska prava veća, i da Nemice moraju da se vrate na posao posle tri ili šest meseci posle porođaja.
 
Nije međutim sasvim u pravu. Neka prava u Srbiji zaista jesu šira jer se zaposlenim majkama isplaćuje 100 odsto plate godinu dana za prvo i drugo dete, odnosno dve godine za treće dete.  Prema objašnjenju sa sajta nemačke Kancelarije za migracije, u Nemačkoj dobijete dve trećine neto zarade (oko 67 odsto) godinu dana, bez obzira koje je dete po redu.
Moguće je u Srbiji i da majka sa zdravom decom bude duže na porodiljskom bolovanju, ali to pitanje nije sistemski uređeno već je rezultat dobre volje lekarskih komisija koje žele da izađu u susret majkama koje nemaju kome da ostave ili ne mogu da plate čuvanje jednogodišnje bebe. U nemačkom sistemu, roditelji ili samohrani roditelji u zavisnosti od poreskog razreda i ličnih planova, mogu da biraju između više šema roditeljskog odsustva i finansijske podrške. Odnosno, da izračunaju šta im se najviše isplati. Dakle, ne možemo reći da su ovdašnja prava bolja jer su mogućnosti za majke i očeve koje bi da napreduju u poslu i budu uz bebu vrlo ograničene.
 
Takođe, Vučić apsolutno greši oko obaveznog vraćanja na posao u Nemačkoj nakon rođenja: mame Nemice ne da ne moraju da se vrate na posao posle tri meseca, nego mogu da čuvaju dete cele tri godine. Plaćeno im je samo prvih godinu dana, ali im se zakonom garantuje radno mesto u istom rangu. Ali, imajući u vidu da ima delimično istine u njegovoj oceni da su prava u Srbiji veća (100 odsto zarade u Srbiji naspram nemačkih 67 odsto), premijeru ocena poluistina.
 
U Nemačkoj majka ima pravo na obaveznih šest nedelja bolovanja pre porođaja i osam nedelja posle, i to je vreme tokom kojeg prima punu platu. Nakon toga majka, ako želi, može da se vrati na posao. Ako ne želi, ima pravo na roditeljsko odsustvo. Nemačke vlasti su u cilju da približe porodicu i karijeru, omogućile roditeljsko odsustvo i za majke i očeve od 14 meseci tokom kojih primaju dve trećine zarade. Ovih 14 meseci roditelji mogu da podele, ili da samo jedan koristi pun period odsustva. Roditeljski dodatak može iznositi namanje 300 evra, a najviše 1800 evra.
 
Pre godinu dana nemačke vlasti su uvele i program “Plus” koji dodatno finansijski stimuliše majke koje bi da rade nepuno radno vreme pre isteka godinu dana, a još više se stimulišu i otac i majka koji su spremni istovremeno da rade kraće radno vreme. Na primer, nakon osam meseci od porođaja majka i otac počnu da rade skraćeno, on pre podne ona popodne. Dobijaju platu od poslodavca koja im sleduje, ali i stimulans od države koji otprilike iznosi jednu trećinu neto zarade. Ako pritom imaju i starije dete, dobijaju dodatni bonus.
 
Još jedan mogući scenario roditeljskog odsustva je da po isteku plaćenih godinu dana, Nemice mogu da odsustvuju sa posla još dve godine. Podvlačimo, taj period nije plaćen, ali poslodavac ne može da ih otpusti i dužan je da im ponudi radno mesto u istom rangu. Ovo pravo se može iskoristiti do osme detetove godine, dakle godine odsustva se mogu preraspodeliti. Ukoliko majka ipak počne da radi nakon godinu dana, može da se odluči za nepuno rado vreme.
 
Sa druge u Srbiji, stalno zaposlene majke su na porodiljskom plaćenom odsustvu godinu dana tokom kojeg primaju 100 odsto plate (za prvo i drugo dete), dok za treće  dete mogu da odsustvuju dve godine tokom kojih primaju punu platu. Ono što je takođe praksa, ovdašnje zaposlene trudnice na preporuku lekara mogu ranije da odu na trudničko tokom kojeg takođe dobijaju 100 odsto plate, s tim da se jedan deo refundira sa zakašnjenjem. Praksa je i da nakon što istekne godinu dana porodiljskog, majke uz podršku pedijatara izmišljaju bebama nepostojeće bolesti ne bi li im lekarska komisija produžila ostanak kod kuće za mesec ili dva. Dobar deo njih bude i odbijen nakon čega moraju da se vrate na posao, i to na puno radno vreme i radno mesto koje ne mora biti isto.
 
Roditelji u Srbiji imaju pravo na roditeljski dodatak koji za prvo dete iznosti 38 hiljada dinara koji se isplaćuju jednokratno. Za drugo dete, roditelji u Srbiji  dobijaju 148 hiljada ili 6.192,75 dinara mesečno tokom dve godine. Za treće dete vam sleduje 267 hiljada dinara koji se takođe isplaćuju dve godine ili 11.146,44 dinara svakog meseca. U Nemačkoj za prvo i drugo dete dobijate 190 evra mesečno do njegove 18. godine ili 25. ako se školuje. Za svako sledeće dete dobija se više (za treće 196, a četvrto 221 evro).