Ko prijavi korupciju, biće zaštićen

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije o pravilniku o zaštiti onih koji prijave korupciju. (Tanjug, 29. 7. 2010. godine)
„Agencija će uskoro usvojiti pravilnik kojim će se utvrditi mehanizam zaštite uzbunjivača.“

„Uzbunjivači“, „insajderi“ ili „duvači u pištaljku“, sve su to nazivi za zaposlene u državnim organima koji prijavljuju korupciju u instituciji u kojoj rade. Da ne bi došli u nemilost poslodavca i ostali bez radnog mesta potrebno je doneti Pravilnik za njihovu zaštitu.

„Agencija će na osnovu verodostojnih izjava ili bar nekih dokaza koje državni službenik podnese, ukoliko shvati da su sumnje opravdane, preuzeti sve mere da uzbunjivača zaštiti od bilo kakvih štetnih posledica.“

direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković, Tanjug, 29. 7. 2010. godine

Početkom 2011. godine direktorka Agencije za borbu protiv korupcije najavila je da bi pravilnik trebalo da bude gotov do juna.

„Prilikom izmena Zakona o Agenciji iskoristili smo odredbu prema kojoj smo u obavezi da postupamo po prijavama građana i da štitimo njihovu anonimnost, pa smo u te odredbe uneli i zaštitu ‘uzbunjivača’. Sada radimo na pravilniku koji će biti gotov do juna čime će rok iz Akcionog plana biti ispunjen – navela je Markovićeva.“

Danas, 11. 2. 2011. godine

Kako je Istinomeru rečeno u Agenciji za borbu protiv korupcije Pravilnik je završen, ali je poslat stručnoj javnosti da da svoje mišljenje o tom dokumentu. U Agenciji dodaju da je zvanično predstavljanje predviđeno za 13. jul.

S obzirom na to da je pre skoro godinu dana najavila da će Pravilnik biti donet „uskoro“, Istinomer direktorki Agencije za borbu protiv korupcije daje ocenu „skoro ispunjeno“.