Ko plaća za Miladina?

Državni sekretar ministarstva pravde o sumi od 900.000 dolara koju je Vlada uplatila porodici Stajnhauer za lečenja njihovog sina kojeg je pretukao Miladin Kovačević. (TV Pink, 3. 4. 2009. godine)
„Iznos koji je isplaćen porodici Stajnhauer biće refundiran sredstvima koja će biti oduzeta od kriminalaca, shodno odredbama Zakona o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog dela. Na taj način teret naknade štete neće snositi građani Srbije već kriminalci, a vrednost imovine koja je privremeno oduzeta već je daleko viša od pomenutog iznosa.“

Bez obzira što je država prikupila više novca oduzimanjem imovine od kriminalaca nego što je isplatila Stajnhauerovim roditeljima, Homenova izjava da građani neće snositi teret štete nije potpuno istinita. Naime, taj novac bi se, u redovnim okolnostima, iskoristio za socijalne potrebe građana, njihovo kvalitetnije lečenje ili školovanje. Ovako, građani su, ipak, podneli teret odštete jer nisu dobili ono što im po zakonu pripada.

Prema članu 49. Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela sredstva koja se steknu oduzimanjem imovine stečene kriminalom uplaćuju se u budžet. Jednim delom koriste se za finansiranje državnih institucija, a preostali deo služi za socijalna davanja.

Po odbitku troškova upravljanja oduzetom imovinom i namirenju imovinskopravnog zahteva oštećenog, novčana sredstva dobijena prodajom trajno oduzete imovine uplaćuju se u budžet Republike Srbije i raspodeljuju se u iznosu od po 20% za finansiranje rada suda, javnog tužilaštva, Jedinice (Specijalizovana jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova nadležna za finansijsku istragu, prim.aut) i Direkcije (Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom, prim.aut).

Preostala novčana sredstva iz stava 1. ovog člana koriste se za finansiranje socijalnih, zdravstvenih, prosvetnih i drugih ustanova, u skladu sa aktom Vlade.

Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, član 49.