Kazna za ružnoću

Državni sekretar za turizam o usvajanju uredbe za hotele koji ruže okolinu. (Beta, 8. 3. 2011. godine)
„Vlada će uskoro doneti uredbu kojom će vlasnici biti kažnjeni za njihove hotele koji ruže okolinu.“

Još u proleće 2010. godine državni sekretar Petković je najavio da na lokacijama koje su od nacionalnog značaja neće smeti da se nalaze ruinirani i zapušteni hoteli, a vlasnici koji ih ne urede biće novčano kažnjeni. Ta uredba je čak popularno nazvana „kazna za ružnoću“.

„Kada se bude odredilo koje su lokacije od primarnog značaja konačno će doći i do operacionalizacije takse od dva miliona evra. Na tim lokacijama ili više neće stajati ruina kao sada ili će vlasnik, koji voli da ima svoju ruinu, za to platiti 2 miliona evra.“

Večernje novosti, 5. 4. 2010. godine

Godinu dana kasnije državni sekretar za turizam ponavlja identičnu najavu, ali se dalje od toga nije odmaklo. S obzirom na to da uredbe i dalje nema, Istinomer obećanje Gorana Petkovića ocenjuje kao neispunjeno.