Kanalizacija za 650 domaćinstava

Direktor JP „Direkcija za izgradnju grada“ o izgradnji kanalizacije u Novom Kneževcu. (Ekapija, 10. 3. 2010. godine)
„Ugovorena vrednost radova prve faze je oko 112 miliona dinara, a trenutno se radi se na zatvaranju finansijske konstrukcije za drugu fazu, tako da se nadamo da će radovi biti odmah nastavljeni.“

Rok za izgradnju prve faze fekalne kanalizacije u Opštini Novi Kneževac bio je maj 2010. godine. Iako je rok gradnje za prvu fazu bio premašen, ta investicija je, kao i najavljena druga faza radova, završena 2011. godine. Završeno je 17 od 39 kilometara mreže, koliko je projektom i bilo planirano. U izgradnji kanalizacione mreže učestvovali su meštani putem samodoprinosa i Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine, a priključenje 650 domaćinstava na novoizgrađenu mrežu bila je besplatna.

Istinomer direktoru kneževačke Direkcije za izgradnju grada daje ocenu „ispunjeno“.